Sportovat nás baví!

V tomto školním roce objevujeme v naší škole sportovní předpoklady žáků 1. stupně. Zapojili jsme se totiž do projektu Sazka Olympijský víceboj, ve kterém se žáci budou snažit získat Olympijský diplom. Učitel s žáky v hodinách tělesné výchovy absolvuje 8 disciplín, které testují rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Každý ze zapojených žáků obdrží na konci školního roku zdarma pohybovou analýzu s výsledky, které se objeví na Olympijském diplomu. Najdeme tak společně sporty, pro které mají žáci přirozený talent.  

Pokud budeme mít štěstí a naše škola bude vylosována, navštíví nás známý sportovec, který přijede společně s týmem Sazka Olympijského víceboje a připraví poutavý sportovní program doplněný autogramiádou.  

Podrobné informace najdete také na internetové stránce www.sazkaolympijskyviceboj.cz