Stanovení úředních dnů

Pro potřebu vyřizování záležitostí týkající se činnosti mateřské školy a základní školy stanovuji na dobu od 1. 7. 2020 – 24. 8. 2020 úřední dny na pondělí a středu vždy od 8.30 do 11.30 hodin.

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel