Také páté třídy oslavily Den dětí

Také páté třídy oslavily Den dětí, a to pohybem v přírodě. Všichni jsme se vypravili přes Polámané a lesík Chrasť do Kelčan na hřiště a zase zpět. Děti byly z 10 kilometrů v nohách a teplého slunného počasí pěkně unavené, ale poznaly kousek svého nejbližšího okolí a vydováděly se na čerstvém vzduchu.