Třeťáci opět plavou!

Žáci třetích ročníků i letos absolvovali plavecký výcvik, tentokrát na bazéně v Ratíškovicích. Poslední lekce byla tradičně ukončena závody a volnou zábavou.

« z 2 »