Třídnické hodiny pro žáky 6. – 9. ročníků

Na základě aktualizace Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole. Pro žáky 6. – 8. ročníku budeme organizovat třídnické schůzky v následujících dnech: 8.6., 15.6., 22.6., 24.6., a 26.6.. Pro žáky 9. ročníku 15.6., 22.6., 24.6., a 26.6.. Náplní třídnických hodin budou především socializační aktivity a organizační záležitosti. Online výuka žáků bude ve stávajícím formátu pokračovat až do 19.6. Upřesňující informace, především o přesných časech příchodu a odchodu ze školy, obdrží žáci a jejich rodiče prostřednictvím e-mailu od třídních učitelů.