Ukázka historických kol

Pondělí 15. 5. začalo zcela neobvykle. Místo první hodiny tělocviku (hlavně kluci trochu reptali) jsme v naší tělocvičně měli nachystanou ukázku historických kol. Ta nám přivezl ukázat pan Měsíček, který historická kola vyrábí, opravuje i sbírá. Děti se dověděly mnohé o vzniku i dalším vývoji kola a mohly se na jednom z nich dokonce i projet. Celá akce byla podtržena dobovým oblečením, ve kterém pan Měsíček přednášel a dokonce i maličkou drobností na památku pro každého žáka, aby si děti vzpomněly na krásně zahájený pracovní týden.

Mgr. Jaroslava Neničková, tř. uč. 5. B