On-line výuka žáků

Žákovské účty jsou již nastavené, očekávejte od svých třídních učitelů e-mail s přístupovými údaji, návodem na přihlášení do office 365 a rozvrhem výuky.

Od 14. 4. dochází k rozšíření stávajícího systému výuky žáků o on-line komunikační hodiny v předmětech Čj, Aj, M, F, Ch. Komunikace mezi vyučujícími a žáky bude probíhat využitím aplikace Teams, která je součástí Office365. Výuka bude u žáků 4. – 9.r. probíhat podle stanoveného rozvrhu, který žáci obdrží spolu s přihlašovacími údaji k Office365 prostřednictvím mailu od svého třídního učitele. Přihlašovací údaje obdrží i všichni žáci 1. – 3.r., kde budou třídní učitelé organizovat on-line výuku po domluvě s rodiči.