Výtvarná galerie ZŠ

Dovolte, abychom vás pozvali do galerie prací našich žáků. Ty vznikly v rámci hodin výtvarné výchovy. Kreslení, malování, navrhování ale i vytváření z různých materiálů či rukodělná činnost je pro některé z nás skvělou relaxací, která umožňuje popustit uzdu fantazie a směřovat k rozvoji velkého potenciálu tvořivosti, citu, podpoře smyslového vnímání a vizuálně obrazného vyjadřování.

Povedené výtvarné práce našich žáků proto představujeme spolužákům, rodičům, učitelům ale i veřejnosti, a to touto elektronickou formou.

Podívejte se tedy v galerii na to, co jsme při výtvarné výchově kreslili, malovali, vytvářeli a také hlavně na to, jak se to dětem povedlo.

Vstup do galerie 6. ročníku

V šestém ročníku se zaměřujeme jak na kresbu tužkou, tak i na kresbu tuší. Učíme se kreslit postavu a přírodniny dle skutečného měřítka. Rozlišujeme na výkrese důležitost popředí a pozadí. Používáme barvy vodové i temperové a necháváme působit jejich kontrast při práci na svých dílech Poznáváme důležitost barevnosti a dokážeme barvy dělit na teplé a studené.

Vstup do galerie 7. ročníku

V sedmém ročníku na sobě testujeme účinky získané ze smyslových vjemů, kreslíme a malujeme na základě dojmů, třeba i z pohádkových příběhů. Ověřujeme si naši schopnost vnímat danou skutečnost realisticky a zachytit ji dle viděného. Studujeme přírodniny, kreslíme a malujeme obličej. Při práci zkoušíme různé výtvarné techniky včetně vykrývacích.

Vstup do galerie 8. ročníku

V osmém ročníku se začínáme věnovat kresbě a malbě dle předlohy, rozlišujeme realitu od snové vize, oddělujeme popředí od barevného pozadí a positiv od negativu. Motiv také zkoušíme převést do mozaiky nebo se učíme míchat barevné stupnice. K práci využíváme všechny dostupné techniky, včetně vykrývací, kolorované a malby pastelem.

Vstup do galerie 9. ročníku

V devátém ročníku se soustředíme na typické znaky ročních období, rozlišujeme barevnost jara, léta, podzimu nebo zimy. Učíme se používat pastózní nánosy barev a roztírat je rovnoměrně na plochu. Soustředíme se na práci v materiálu, provádíme řez lepenkou, plastem, ale i jiným materiálem. To nám pak následně umožňuje dělat zajímavé koláže, vyzkoušet techniku tisku nebo vyrábět prostorové předměty.