Vzkaz rodičům žáků II. stupně z kabinetu VV

Vážení rodiče, ráda bych Vám vyjádřila poděkování za podporu předmětu výtvarná výchova i v tomto složitém období.

Jsem ráda, že se mi podařilo vybrat od dětí tak mnoho pěkných prací již v první covidové vlně distanční výuky tohoto školního roku. Vánočních dekorací se sešlo opravdu hodně a všechny předčily naše očekávání nejen nápadem, ale i pestrou paletou technik a materiálů. Proto jsme všechny přinesené práce vystavili na chodbách školy a staly se tak inspirací nejen ostatním žákům, ale i všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům. Pro mnohé byly i motivací, jak to končící období roku doma udělat ještě zajímavějším a nápaditějším. Ale nejen o to šlo v této zadané úloze. Chvíle strávené nad zajímavou prací, úkol řešený v kruhu rodiny, dokáží jistě zpříjemnit a obohatit všechny sváteční chvíle. Nicméně v těchto dnech je vše odklizeno a uloženo. Proto, jakmile se vrátíme do školních lavic, mohou si děti přijít pro odzdobené vánoční svícny, podstavce apod. a si je domů k novému tvoření.

Ani s dalším výtvarným námětem „Komenský do tříd“ se děti nenechaly zahanbit. I v tomto čase, kdy neměly doma žádné výtvarné pomůcky a koupit je v obchodech nebylo možné, dovedly si velmi dobře poradit a improvizovat jak s technikou, tak i s námětem samotným. Vytvořily řadu portrétů, ve kterých mistra vzdělávání mnozí pojali jako nadčasovou osobnost, která nás provádí školstvím již několik století, až do dnešních dnů studia na dálku, elektronickou formou. Vybrané práce ze všech ročníků byly vyfotografovány, upraveny a odeslány do soutěže. Organizátorem této akce, panem Mgr. R. Škodou, jsme byli jako škola pochváleni a zúčastněným žákům byl dán příslib brzkého zveřejnění výtvarných děl. Proto můžete celý počin společně s námi sledovat na facebookové stránce „Komenský do tříd“ – https://www.facebook.com/komenskydotrid. Také doufám, že se nám podaří uspět při výběru dílek i pro jejich prezentování v Jízdárně pražského hradu.

Mgr. Ivana Vargová