Žáci oceněni u starosty

Dvorana radnice se ve čtvrtek 15. června stala místem slavnostního předávání ocenění starosty města úspěšným žákům naší školy, kteří za dlouholeté vzorné výsledky ve výuce, účast v soutěžích, olympiádách, na  projektech s tématem péče o přírodu, sportovní a umělecké úspěchy dosáhli mimořádných výsledků.

Oceněni byli :

Blažena Kopálová, IX.A, za obětavou práci v ekotýmu a žákovském parlamentu školy a reprezentaci školy ve studentském parlamentu města Kyjova

Lucie Dlouhá, IX.C, za příkladný a svědomitý přístup ke vzdělávání, práci pro třídní kolektiv, aktivní zapojení do soutěží, olympiád a projektů organizovaných školou

Kristýna Gasnárková, IX.C, za výborný prospěch, aktivní zapojení do soutěží a olympiád, zejména úspěšné zvládnutí krajského kola soutěže Mladý chemik, sportovní reprezentaci školy a dlouholetou činnost v basketbalovém oddílu

Lukáš Houšť, IX.C, za výborný prospěch a vzorné chování po celou dobu školní docházky, sportovní reprezentaci školy a dlouholeté aktivní působení v oddíle biketrialu

Hana Blahutková, VII.A, za vedení Ekotýmu školy a velký podíl na úspěšné obhajobě titulu Ekoškola

Jan Křivánek, VI.B, za aktivní činnost v Ekotýmu školy a velký podíl na úspěšné obhajobě titulu Ekoškola

« z 2 »