Zápis 2021

Výběr školy zákonným zástupcem dítěte nemusí odpovídat spádové oblasti, pokud to dovolují kapacitní možnosti vybrané školy.

Informace k zápisu žáků do prvního ročníku naleznete níže v interaktivním pdf souboru. Zde je možné prokliknout na všechny potřebné dokumenty, které také najdete v rubrice “dokumenty a formuláře”, a také zvolit registraci včetně výběru termínu – případně přímo klikněte níže na “Registrace k zápisu”.

Informace školy před zápisem žáků

Registrace k zápisu