Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 – 2021 proběhne v termínu 4. 5. – 14. 5. 2020 distanční formou.

Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ. 

K zahájení správního řízení je třeba dodat:

– vyplněný tiskopis žádosti o přijetí včetně přílohy – dohoda o docházce

– kopii rodného listu dítěte

– evidenční list potvrzený pediatrem nebo kopii očkovacího průkazu dítěte včetně čestného prohlášení zákonného zástupce

– kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP), pokud byla vydána

K podání žádosti využijte následující způsoby:

schránku umístěnou při vstupu do budovy základní školy (potvrzení přijetí žádosti bude oznámeno na email v ní uvedený) – zde najdete i všechny potřebné dokumenty v papírové podobě – po jejich vyplnění vložte v obálce do schránky

– datovou schránku s ID xpimc2a

– email s uznávaným elektronickým podpisem, dokumenty pošlete na ms@zsjoklik.cz

– poštou

– osobní podání pouze v nezbytně nutných případech v termínu:13.5. 2020 v době od 10.00 do 12.00 hodin a 14.5. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hodin

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na email uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Pokyny k zápisu najdete zde.