Den Země na Joklíkovi

Obludarium, vernisáž výstavy, kavárnička, čárymáry pokusy a spousta dalších aktivit byly k vidění, slyšení i zažití ve středu 24. dubna, kdy jsme na naší škole pořádali Den Země. Na přípravě a realizaci se podíleli žáci, učitelé, provozní zaměstnanci, paní asistentky i vychovatelky, zapojily se školní kroužky, ekotým, badatelský klub a Spolek rodičů. I přes značnou nepřízeň počasí se svátek naší planety těšil hojné účasti návštěvníků všech věkových kategorií, převážně pak dětí s rodiči. Přišel též pan místostarosta a zájem projevila i regionální televize. O tom, že se Den Země líbil, svědčí fotografie níže. Z akce připravujeme i kratičké video a určitě se pochlubíme.

« z 8 »