Výuka

V naší škole probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Kompas pro život aneb cesta je cíl“ č.j.150/2022; uvedené dokumenty naleznete v záložce dokumenty a je zveřejněn a volně přístupný na nástěnce hlavních dokumentů (chodba pavilon C, u vstupu do sekretariátu školy)

Časový plán vyučovacích hodin:

Dopolední vyučování

0. Vyučovací hodina 07.10 – 07.55

  1. 08.00 – 08.45
  2. 08.55 – 09.40
  3. 10.00 – 10.45
  4. 10.55 – 11.40
  5. 11.55 – 12.40
  6. 12.45 – 13.30

Odpolední vyučování

  1. 14.00 – 14.45
  2. 14.55 – 15.40