Home » Přehled plánovaných akcí

Přehled plánovaných akcí

Listopad 2022

31. 10. Keramika pro MŠ Schůzka Ekotýmu členové

1. 11. Sběr hliníku Ekotým

4. 11. Návštěva žáků III. A v Centru pro seniory v Kyjově III. A

7. 11. Keramika MŠ

8. 11. Workshop „Bubnování“ 1. stupeň

10. 11. Schůzka Spolku rodičů SR

15. 11. Dopravní výchova Testování tělesné zdatnosti Pedagogická rada za 1. čtvrtletí šk. roku 2022/2023 Třídní schůzky, konzultace 4. roč. 3. roč.

16. 11. Matematická olympiáda 2. st.

17. 11. Státní svátek

18. 11. Ředitelské volno

22. 11. Okresní kolo Pythagoriády Biologická olympiáda školní kolo postupující vybraní žáci

23. 11. Okresní kolo Pythagoriády Den bez batohu „Vezmi si do školy své věci v čemkoliv jiném než ve svém batohu. Buď originální a vymysli co nejvíce bláznivou „nádobu na své věci“ – www.hrdaskola.cz Den Ekoškol (sazení stromů, bylinný čaj, pokusy) postupující všichni Ekotým

24. 11. „Dějiny národa“ – schůzka Planetárium Brno vybraní žáci 5. roč.

25. 11. Den s fyzikou, gymnázium Kyjov Beseda s Janem Bártou – cykllistika 5. roč. 4.-6.roč.

Říjen 2022

3. 10. Schůzka Ekotýmu členové

4. 10. Zahájení činnosti zájmového útvaru „Zpěváčci Joklíčci“ členové

5. 10. Setkání ředitelů – akce MAS

6. 10. Veletrh vzdělávání Hodonín 9. ročník

Mladý chemik školní kolo IX. C

7. 10. Mladý chemik školní kolo IX. A, B

11. 10. Focení prvňáčků „Můj první školní rok“ 1. roč.

12.10. Přírodovědný klokan 2022/2023 8. a 9. ročník

19. 10. Návštěva knihovny IV. B

20. 10. Schůzka Školního parlamentu zástupce tříd

24. 10. Zeď nářků – analýza ekologického stavu školy Anketa k analýze ekologického stavu školy, webové stránky školy všichni

25. 10. Zeď nářků – analýza ekologického stavu školy všichni

26. 10.

27. 10. Podzimní prázdniny

28. 10. Státní svátek