Přehled plánovaných akcí

Na naší škole odstartoval další ročník Sazka Olympijského víceboje, do kterého se zapojily p. učitelky na 1. stupni. V rámci hodin TV budou zjišťovat fyzické předpoklady a sportovní nadání jejich žáků.


červen 2024

3. 6. MDD 2. stupeň
3. 6. – 4. 6. Školní výlet                                          VII. C
4. 6. Domov Horizont                                             IX. A
         Školní výlet Bongo Brno                                II. A, B
         Školní výlet Bongo Brno, Vida                     V. A, B
5. 6. Divadlo Zlín „Tři mušketýři“ abonenti
         Preventivní program „Návykové látky“      8. ročník
6. 6. Schůzka s budoucími žáky nejen                 6. ročníku
         Atletický den města Kyjova
7. 6. Pasování na čtenáře 1. ročník
11. 6. Závěrečná prezentace „Příběhy našich sousedů“ kino Panorama
12. 6. Domov Horizont                                           IX. B
           Oceňování u starosty
13. 6. Vystoupení tanečního oboru, MKS Kyjov 2. – 5. roč.
           Schůzka Školního parlamentu členové
14. 6. „Temnota“ – akce Ekotýmu členové
18. 6. Školní výlet Laser game, historické město  VI. A
19. 6. Domov Horizont                                             IX. C
20. 6. Pedagogická rada za 4. čtvrtletí
24. 6. – 27. 6. Týden aktivit
28. 6. Slavnostní ukončení školního roku 2023/24

květen 2024

1. 5. Státní svátek
2. 5. Schůzka Školního parlamentu                                        členové
3. 5. Dopravní výchova, oblastní kolo                                    4. ročník
6. 5. Schůzka Ekotýmu                                                              členové
7. 5. Hasík                                                                                    2. ročník
8. 5. Státní svátek
9. 5. „Jak se žije za zdí“- preventivní program                     IX. B, C
10. 5. Workshop ČRO Brno „Příběhy našich sousedů“      účastníci
13. 5. Soutěž Aj „Máš rád angličtinu“                                    vybraní žáci
14. 5. Vídeň – poznávací zájezd                                               7. ročník
15. 5. – 17. 5. Exkurze Praha                                                     IX. C
16. 5. Schůzka Školního parlamentu                                     členové
20. 5. – 22. 5. Exkurze Praha                                                   IX. A, B
21. 5. Hasík                                                                                 2. ročník
           Závěr dopravní výchovy                                                IV. A
22. 5. Školní výlet – Bruno, Brno                                           3. ročník
           Závěr dopravní výchovy                                                IV. B
           Školní výlet – Veselí nad Moravou                              1. ročník
24. 5. Školní výlet – Bruno, Brno                                           4. ročník
28. 5. Školní výlet – Špilberk, Brno                                       VIII. B
29. 5. Exkurze do Mikulčic                                                     VI. B, C
30. 5. Exkurze do Mikulčic                                                     VI. A
           Schůzka Školního parlamentu                                    členové
           Bláznivý den dětí; květinový a barevný                    1. stupeň
31. 5. Focení                                                                               všichni

duben 2024

1. 4.  Velikonoční pondělí
3. 4.  Divadlo Zlín „Babička drsňačka“                                          abonenti
          Matematická olympiáda, okresní kolo
4. 4.  Zápis do 1. tříd
          Schůzka Školního parlamentu členové
5. 4.  Zápis do 1. tříd
 Schůzka Ekotýmu členové
10. 4. Dopravní výchova                                                              IV. A
Exkurze do sklárny badatelé
11. 4. Dopravní výchova                                                              IV. B
          Schůzka Spolku rodičů
12. 4. Přijímací zkouška 1. termín 9. ročník                                 9. roč.
15. 4. Přijímací zkouška 2. termín 9. ročník                                 9. roč.
16. 4. Přijímací zkouška 1. termín 5. ročník                                 5. roč.
17. 4. Přijímací zkouška 2. termín 5. ročník                                 5. roč.
          „Změny v dospívání“ beseda pro dívky                             6., 7. roč.
18. 4. Pedagogická rada za 3. čtvrtletí šk.roku 2023/24
           Třídní schůzky
           Schůzka Školního parlamentu členové
19. 4. „Sraz oblud“ – obludárium na Den Země
22. 4. Biologická olympiáda, okresní kolo
23. 4. Malá kopaná                                                                      8., 9. roč.
24. 4. Den Země na Joklíkovi
26. 4. Dopravní výchova na Sokolíčku                                        2., 4. roč.
           Oslava osvobození                                                            9. roč.

březen 2024

1. 3.  Kurz plavání, 7. lekce 3. ročník
6. 3.  Kurz plavání, 7. lekce 2. ročník
         Dopravní výchova 4. ročník
7. 3.  Vernisáž výstavy Svět pálené hlíny 1., 2. st.
         (výstava potrvá do 31. 3. 2024)
         Schůzka Školního parlamentu delegáti
8. 3.  Kurz plavání, 8. lekce 2. ročník
         Regionální finále „Mladý chemik“ Brno      A. Pinkavová
         Tonda Obal – výukový program 4. – 8. roč.
11. 3. Schůzka Ekotýmu členové
12. 3. Den sportovního oblečení 2. st.
13. 3. Kurz plavání, 8. lekce 3. ročník
14. 3. Hurá do školy, setkání pro předškoláky a jejich rodiče
15. 3. Kurz plavání, 9. lekce 2. ročník
19. 3. Biologická olympiáda, okr. kolo, kat. C     (A. Fibinger, J. Urban)
20. 3. Okresní kolo olympiády F, 8. ročník 8. roč.
20. 3. Kurz plavání, 9. lekce 3. ročník
22. 3. Kurz plavání, 10. lekce 2. ročník
          Matematický klokan, školní kolo 1. stupeň
          Velikonoce se blíží Čsp 7. roč.
25. 3. Den vody pro žáky naší školy Ekotým
27. 3. Kurz plavání, 10. lekce 3. ročník
28. 3. Velikonoční prázdniny pro žáky žáci
29. 3. Státní svátek – Velký pátek

únor 2024

1. 2. Zahájení výuky v 2. pololetí ve školním roce 2023/2024
2. 2. Pololetní prázdniny
5. 2. – 9. 2. Jarní prázdniny
14. 2. *4. lekce plavání 3. ročník
15. 2. Dopravní výchova 4. ročník
           Recitační soutěž školní kolo 1. stupeň
16. 2. *5. lekce plavání 2. ročník
19. 2. – 23. 2. Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník
20. 2. Návštěva MŠ Boršovská v naší škole
21. 2. * 5. lekce plavání 3. ročník
22. 2. Návštěva MŠ Nádražní v naší škole
           Schůzka školního parlamentu členové
           Bláznivý čtvrtek – Fašaňk 1. stupeň
23. 2. *6. lekce plavání 2. ročník
26. 2. Návštěva MŠ Dr. Joklíka v naší škole
27. 2. Návštěva MŠ Střed v naší škole
28. 2. * 6. lekce plavání 3. ročník
29. 2. Návštěva MŠ Za Stadionem v naší škole

leden 2024

3. 1.   Zahájení výuky v roce 2024
5. 1.   1. lekce plavání 2. ročník
10. 1.  1. lekce plavání 3. ročník
12. 1.  2. lekce plavání 2. ročník
15. 1.  Preventivní program pro dívky VII. A
16. 1.  Preventivní program pro dívky VII. B
17. 1.  Preventivní program pro dívky VII. C
            2.lekce plavání 3. ročník
            Dopravní výchova 4. ročník
            Preventivní program 1. stupeň
18. 1.  Bláznivý čtvrtek – „Ledové království“ 1. stupeň
19. 1.  3. lekce plavání 2. ročník
24. 1.  3. lekce plavání 3. ročník
25. 1.  Pedagogická rada za 1. pololetí šk. roku 2023/2024
26. 1.  4. lekce plavání 2. ročník
31. 1.  Vydání výpisu z vysvědčení, sebehodnocení žáků

prosinec 2023

5. 12.  Mikulášská obchůzka v ZŠ a MŠ
7. 12.  Nohejbal starší žáci, Velká nad Veličkou                     9. ročník
8. 12.  Návštěva muzea – Vánoce se blíží                               3. roč.,7. ročník/dívky
11. 12. Beseda „Dívčí koutek“                                                   5. ročník/dívky
13. 12. Divadlo Polárka Brno                                                    3. ročník
             Divadlo Zlín „Scapino“ abonenti                                 9. ročník
14. 12. Vánoční vystoupení MKS Kyjov                                   4. a 5. ročník
             Vánoční zpívání ZŠ a MŠ před školou s jarmarkem
             Zasedání školního parlamentu
19. 12. „Mladý chemik“ – krajské kolo
22. 12. Návštěva filmového představení                               1. a 2. stupeň

listopad 2023

1. 11. Dopravní výchova                                                         4. ročník
1. 11. Návštěva knihovny v Kyjově                                        II. A
2. 11. Zasedání školního parlamentu členové
3. 11. Uzavření e-shopu školního oblečení
6. 11. Návštěva knihovny v Kyjově                                        II. B
9. 11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí školního roku 2023/24
           Schůzka Spolku rodičů 15.00 – 15.30 hod.
           Třídní schůzky, konzultační hodiny 15.30 – 17.30 hod.
13. 11. Den Ekoškol Ekotým
16. 11. Zasedání školního parlamentu členové
20. 11. Planetárium Brno                                                        5. ročník
29. 11. Divadlo Polárka Brno                                                  1. ročník
             Dopravní výchova                                                        4. ročník
30. 11. Divadlo Polárka Brno                                                  2. ročník

říjen 2023

2. 10. Čtyřlístek – přírodovědná stezka                                 6. ročník
4. 10. Třídní schůzky                                                                 IV. B
5. 10. Zasedání školního parlamentu                                    členové
           Schůzka Spolku rodičů
11. 10. Komentovaná prohlídka Kyjova                                4. ročník
16. 10. – 25. 10. Otoč knihu – sběr nepotřebných knih      Ekotým
19. 10. Zasedání školního parlamentu                                  členové
26. 10. – 27. 10. Podzimní prázdniny
30. 10. Školní kolo „Mladého chemika“                                  9. ročník
             Schůzka Ekotýmu                                                          členové

V měsíci říjnu probíhá sběr kaštanů

září 2023

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2023/24                   všichni
11. 9. Třídní schůzky – 16.00 hod                                             VI. A, B, C
12. 9. Dopravní výchova                                                            II. B
13. 9. – 15. 9. Adaptační kurz, Relax Čeložnice                      VI. A, B, C
14. 9. Dopravní výchova                                                            II. A
18. 9. Zahájení náboženství
21. 9. Třídní schůzky – 15.30 hod.                                           I. A, B
1. Schůzka školního parlamentu                                            členové
1. Schůzka Ekotýmu                                                                 členové