Dokumenty a formuláře

Školní řád

Školní řád – pravidla hodnocení

Dodatek č.1 školního řádu

Školní vzdělávací program: Kompas pro život aneb cesta je cíl č.j.150/2022 

Výroční zprávy

Povinně zveřejňované informace

Vnitřní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Informace o zpracování osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů – tabulka

Informace o zpracování osobních údajů – testování na Covid 19

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro vydání opisu nebo stejnopisu vysvědčení

Rámcová kritéria pro přestup žáků

 

Návrhy rozpočtů, schválené rozpočty, návrhy střednědobých výhledů rozpočtů a schválené střednědobé výhledy rozpočtů – způsob zveřejnění těchto dokumentů je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zvolen NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZŘIZOVATELE

 

Formuláře:

Formuláře k zápisu do 1. ročníku