Home » Jídelna

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261, 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

ID datové schránky: xpimc2a

Počasí v Kyjově
29. 5. 2023, 04:42
Jasno
N
Jasno
6°C
0 m/s
Odpovídá teplotě: 7°C
Aktuální tlak: 1020 mb
Vlhkost: 93%
Rychlost větru: 0 m/s N
UV-Index: 0
Východ slunce: 04:58
Západ slunce: 20:51
Předpověď 30. 5. 2023
Den
Částečně slunečno
Částečně slunečno
22°C
Rychlost větru: 3 m/s NNE
max. UV-Index: 6
Noc
Jasno
Jasno
8°C
Rychlost větru: 1 m/s NNE
max. UV-Index: 6
Více dnů...
 

 • 5
 • 139
 • 24 946

Jídelna

Jídelníčky:

JÍDELNÍČEK NA KVĚTEN 2023 :


Aktuální informace pro strávníky  a  jejich rodiče:  

Objednávání obědů

Pokud je k poslednímu dni předcházejícího měsíce na účtu žáka dostatečná záloha, je automaticky objednáno jídlo na každý den v nadcházejícím měsíci.

Pokud není k 30. dni měsíce na účtu dostatečná záloha, je automaticky objednán pouze počet obědů, který částka pokryje.

Po připsání platby v průběhu aktuálního měsíce si rodiče objednání stravy musí zajistit individuálně prostřednictvím www.strava.cz.

Pro upřesnění uvádím, že každá platba je připsána na účet žáka v kanceláři ŠJ poslední den v měsíci a pak 1x týdně každé pondělí.

Školní jídelna a výdejna je školským zařízením ZŠ a MŠ Dr.Joklíka, p.o. města Kyjova, zajišťuje školní stravování pro děti MŠ a žáky ZŠ, a závodní stravování pro zaměstnance organizace a případně další osoby dle zvláštních pravidel. K zápisu strávníka slouží přihláška ke stravování podepsaná zákonným zástupcem žáka. Přihlášku ke stravování ve školní jídelně můžete stáhnout zde : ( pdf ) ( doc )

Platba stravného je stanovena paušální částkou dle kategorie, do které je žák zařazen dle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce.

Žáci ZŠ

1.kategorie 7- 10 let 500,-/měs.
2.kategorie 11- 14 let 550,-/měs.
3.kategorie 15 a více let  600,-/měs.

Děti MŠ

E kategorie 3 – 6 let 800,-/měs.
F  kategorie 7 – 10 let 900,-/měs.

 

 

 

Upřednostněna je bezhotovostní platba vždy k 20. dni předchozího kalendářního měsíce trvalým příkazem.

Jakékoliv změny týkající se platby (změna účtu, změna banky plátce) je třeba ihned sdělit vedoucí školní jídelny.

Úhrada stravného se provádí bezhotovostně na účet školy.

číslo účtu:  40037-1442188359                  konstantní symbol: 308

kód banky:  0800                                            specifický symbol: neuvádět

Variabilní symbol vydá vedoucí školní jídelny.

variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (které najdete na pokladním dokladu).

V základní škole je strávník  který platí bezhotovostním způsobem  je automaticky každý měsíc přihlášen, pokud výše konta pokryje stravné na celý měsíc. Ostatní strávníci jsou přihlášeni po zaplacení v hotovosti k 1. dni v kalendářním měsíci.  Strava je strávníkovi ve školní jídelně vydána po přiložení kontaktního čipu, který si strávník předem vyřídí v kanceláři školy.

V případě, že není stravné uhrazeno, nezaplacená strava nebude vydána.

Ke stravě je dítě v mateřské škole přihlášeno na kalendářní měsíc automaticky a stravné se platí předem. V případě nepřítomnosti dítěte musí rodič stravu odhlásit den předem telefonicky na tel. 515284821, lístečkem v šatně MŠ nebo prostřednictvím www.strava.cz –  aktivovat v kanceláři ŠJ. Stravné v hotovosti je nutné uhradit pět pracovních dnů před prvním pracovním dnem v následujícím měsíci v kanceláři školní jídelny v budově ZŠ denně v době od 7,00 do  10.00 hodin.

Ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

 

Cena potravin Provozní náklady Ostatní náklady Celkem
věková kat. 3 -6 let E 22,- 7,- 33,- 62,-
věková kat. 7 – 10 let A, F 24,- 7,- 33,- 64,-
věková kat. 11 – 14 let B 26,- 7,- 33,- 66,-
věková kat. 15 a víc C,D 28,- 7,- 33,- 68,-

Cena oběda pro strávníka podle věkových skupin:

 

Věk strávníka
Cena přesnídávky Cena oběda Cena svačinky
3 – 6 let 10- 22,- 10,-
7 let 11,- 24,- 11,-
7 – 10 let   24,-  
11 – 14 let   26,-  
15 a  víc   28,-  

Výživové normy pro školní stravování jsou stanoveny vyhláškou.

Strava pro děti předškolního věku se připravuje v budově  ZŠ ve  školní kuchyni. Jídlo je do MŠ dováženo a vlastní konzumace se řídí provozem mateřské školy.

Školní jídelna může zajistit stravování dle svých možností pro žáky školy, kteří jsou závislí na dietním způsobu stravování. Způsob je nutné dohodnout s vedením školy a vedoucí školní jídelny.

Strava v MŠ se skládá z jednoho hlavního jídla (oběda) a dvou doplňkových (přesnídávka a svačinka).

Strávníci v ZŠ odebírají jedno hlavní jídlo denně (oběd), čímž se rozumí polévka nebo předkrm, hlavní chod, případně doplněk (salát, dezert, ovoce).

V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování, je nutno stravu odhlásit zaměstnanci školní jídelny na tel. 515284821 nebo lístečkem do 7.15 hodin, nebo na www.strava.cz do 20.00 hodin předchozí den a na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole má tento nárok na stravu, kterou rodič odebere ve výdejním místě v 11.15 hod. přímo do jídlonosiče.

_____________________________________________________________________________

Jakékoliv změny týkající se platby (změna účtu, změna banky plátce) ihned sdělte vedoucí školní jídelny. Aktuální vnitřní  a provozní řád je umístěn na vývěsce školní jídelny, mateřské školy a  web. stránky školy.

Přeplatky všech žáků, které vzniknou v průběhu školního roku  do  ukončení  provozu v MŠ v době letních prázdnin , budou vráceny na účet plátce následující měsíc.


>> Vnitřní řád školní jídelny

>> Provozní řád školní jídelny


Další informace:

  • Strávníci s aktivovaným internetovým účtem mají na stránkách www.strava.cz přístup k aktuálnímu jídelníčku i v případě, že na našich stránkách jídelníček není aktuální.

   Žádáme rodiče, aby prováděli bezhotovostní platby z toho účtu, který uvedli na přihlášce ke ke stravování resp. v měsíci říjnu.

  • Pokud máte zájem o přístup k informacím o stravování žáka ve školní jídelně, aktivujte si účet osobně v kanceláři školního stravování nebo telefonicky na čísle 515 284 821
 • ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDA – je možné elektronicky pouze prostřednictvím účtu na www.strava.cz, případně telefonicky na čísle 515 284 821.


Události na Květen 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 5. 2023
2. 5. 2023
3. 5. 2023
4. 5. 2023
5. 5. 2023
6. 5. 2023
7. 5. 2023
8. 5. 2023
9. 5. 2023
12. 5. 2023
13. 5. 2023
14. 5. 2023
15. 5. 2023
22. 5. 2023
23. 5. 2023
24. 5. 2023
25. 5. 2023
26. 5. 2023
27. 5. 2023
28. 5. 2023
29. 5. 2023
30. 5. 2023
31. 5. 2023
1. 6. 2023
2. 6. 2023
3. 6. 2023
4. 6. 2023

Nadcházející události