Home » Spolek rodičů při základní škole Dr.Joklíka, Kyjov

Spolek rodičů při základní škole Dr.Joklíka, Kyjov

Třídní důvěrníci 2022/2023

S účinností od června 2019 došlo ke změnám v zápisu této rodičovské organizace ve spolkovém rejstříku. Součástí těchto změn je i nový název –  Spolek rodičů při základní škole Dr.Joklíka, Kyjov (dále jen SR), kterým byl nahrazen původní název Občanské sdružení rodičů při základní škole Kyjov, Dr.Joklíka.

Činnost SR je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. SR zejména:

 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a
  podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a
  finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování materiálních podmínek
 • předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovy a vzdělávání ve
  škole, k činnosti zařízení předškolní a mimoškolní výchovy
 • vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a
  vzdělávání, rodiny a dětí
 • pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a
  žáky

Stanovy občanského sdružení

Nadační fond pro podporu výchovy a vzdělávání