Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka
příspěvková organizace města Kyjova
Sídliště U Vodojemu 1261
69701 Kyjov, okres Hodonín
IČO: 48847747

ID datové schránky: xpimc2a

Ředitel školy:

RNDr. Vlastimil Válka

tel: 515 284 813, 777 096 245

reditel@zsjoklik.cz

Zástupkyně ředitele:

Mgr. Petra Gregorovičová – zástupkyně ředitele pro ZŠ, statutární zástupce,
   koordinátor ŠVP
 

tel: 515 284 814, 777 514 617

zastupkyne@zsjoklik.cz

gregorovicova@zsjoklik.cz

        Mgr. Milena Líčeníková – zástupkyně ředitele pro ŠPP, výchovná poradkyně

        tel: 515 284 816, 739 763 115

        licenikova@zsjoklik.cz

        Helena Gasnárková – zástupkyně ředitele pro MŠ

                 tel: 515 284 806, 773 049 933

       ms@zsjoklik.cz

Hospodářka, účetní:

  Bc. Eva Jarolíková

tel: 515 284 811, 515 284 825, 608 860 261

hospodarka@zsjoklik.cz

Ekonomka:

Ing. Zuzana Klimešová

tel: 515 284 811, 515 284 825, 777 514 603

ekonomka@zsjoklik.cz

Vedoucí škol. jídelny:

Ludmila Prachařová

tel: 515 284 821, 777 214 939

stravovani@zsjoklik.cz

Školní družina:

Ivona Bystřická – vedoucí vychovatelka:

tel: 777 048 495, 515 284 826

Vychovatelky:

   • Lucie Křížanová (Hatalová)
   • Gabriela Judasová
   • Hana Urcová
   • Petra Jedličková

Pedagogičtí pracovníci:

Jméno Kontakt Pracovní pozice
Červínková Michaela, Mgr. cervinkova@zsjoklik.cz
515 284 830
třídní učitel 4. A
Citterbergová Hana citterbergova@zsjoklik.cz
515 284 818
asistent pedagoga
Fichtlová Lucie, Mgr. fichtlova@zsjoklik.cz
515 284 819
učitel
Gregorovičová Petra, Mgr. gregorovicova@zsjoklik.cz
515 284 814 (777 514 617)

zástupce ředitele

Hlaváčková Michaela, Mgr. hlavackova@zsjoklik.cz
515 284 807
školní psycholog
Herzánová Lada, Mgr. herzanova@zsjoklik.cz
515 284 807
třídní učitel 5. A
školní speciální pedagog
Hlavinková Jana, Mgr. hlavinkova@zsjoklik.cz
515 284 822
třídní učitel 3. B
Hrazdílek Martin, Mgr. hrazdilek@zsjoklik.cz
515 284 818
třídní učitel 9. C
Jandorová Soňa, Mgr. jandorova@zsjoklik.cz
515 284 831
třídní učitel 2. B
Jedličková Petra
515 284 828, 515 284 861
asistent pedagoga
Jelínek Martin, Mgr. jelinek@zsjoklik.cz
515 284 829
třídní učitel 7. A
koordinátor ICT
Justová Ľudmila, Mgr. justova@zsjoklik.cz
515 284 830
třídní učitel 5. B
Knoflíčková Jana, Mgr. knoflickova@zsjoklik.cz
515 284 824
třídní učitel 9. B
Kostihová Eva, Mgr. kostihova@zsjoklik.cz
515 284 827
třídní učitel 6. B
metodik prevence
Kouřil Roman kouril@zsjoklik.cz
515 284 830
učitel

Křížanová (Hatalová) Lucie

krizanova@zsjoklik.cz
515 284 862, 515 284 828
školní asistent
Lebdušková Jana, Mgr. lebduskova@zsjoklik.cz
515 284 827
třídní učitel 8. C
Líčeníková Milena, Mgr. licenikova@zsjoklik.cz
515 284 816
výchovný poradce
Lungová Iveta, Mgr. lungova@zsjoklik.cz
515 284 819
učitel
Mokrá Irena, Mgr et Mgr, DiS. mokra@zsjoklik.cz
515 284 828
třídní učitel 7. B
Moudrá Kamila, Mgr. moudra@zsjoklik.cz
515 284 830
učitel
Navrátilová Jana, Mgr. navratilova@zsjoklik.cz
515 284 824
třídní učitel 6. C
Neničková Jaroslava, Mgr. nenickova@zsjoklik.cz
515 284 823
třídní učitel 1.A

Ondříšková Jana

515 284 827

asistent pedagoga

Prášková Lenka, Mgr. praskova@zsjoklik.cz
515 284 823
třídní učitel 1. B
Robková Hana, Ing. robkova@zsjoklik.cz
515 284 829
třídní učitel 6. A
Radová Marie, Mgr. radova@zsjoklik.cz
515 284 828
třídní učitel 8. B
Rybaříková Klára, Mgr. rybarikova@zsjoklik.cz
515 284 830
třídní učitel 4. B
Štanglerová Hana, Mgr. stanglerova@zsjoklik.cz
515 284 822
třídní učitel 3. A
Trnková Olga, Mgr. trnkova@zsjoklik.cz
515 284 824
třídní učitel 8. A
Tyl Jiří, Mgr. tyl@zsjoklik.cz
515 284 819
učitel
koordinátor EVVO
Válka Vlastimil, RNDr. reditel@zsjoklik.cz
515 284 813
ředitel, koordinátor ICT
Vargová Ivana, Mgr. vargova@zsjoklik.cz
515 284 819
třídní učitel 7. C
Vlková Marie, Mgr. vlkova@zsjoklik.cz
515 284 827
třídní učitel 9. A
Veselka Antonín, Mgr. veselka@zsjoklik.cz
515 284 818
učitel, koordinátor ICT
Vnučková Růžena, Mgr. vnuckova@zsjoklik.cz
515 284 831
třídní učitel 2. A
Žáková Gabriela, Mgr. zakova@zsjoklik.cz
515 284 829
učitel