Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavedla ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, příspěvková organizace města Kyjova jakožto povinný subjekt vnitřní oznamovací systém k podávání a postupu posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve škole.

Informace o způsobech oznamování a vstup do formuláře oznamovacího systému naleznete zde.

 

Podání oznámení:
Oznámení protiprávního jednání může podat jen fyzická osoba, která, byť zprostředkovaně, v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se ZŠ a MŠ Dr. Joklíka byla nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.