Projekty

Projekt PODPORA IV.

 

Digitalizujeme školu

Projekt PODPORA III.

Od 1. září 2021 realizuje naše škola projekt s názvem Podpora III. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020887.

V průběhu následujících dvou let (do 30. 6. 2023) budou v základní škole a mateřské škole uskutečňovány následující aktivity:

 1. Práce školního speciálního pedagoga (ZŠ, MŠ)
 2. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 3. Vedení klubů zábavné logiky a deskových her
 4. Vedení čtenářských klubů
 5. Využívání ICT ve vzdělávání (ZŠ, MŠ)
 6. Pořádání projektových dní ve škole
 7. Pořádání projektových dní mimo školu

Projekt PODPORA II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Od 1. září 2019 realizuje naše škola projekt s názvem Podpora II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012966. Žádost o tento projekt byla podána v rámci operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancována z fondů EU. V průběhu následujících dvou let budou v základní i mateřské škole uskutečňovány následující aktivity:

 1. Práce školního speciálního pedagoga (ZŠ)
 2. Práce chůvy (MŠ)
 3. Práce školního asistenta (ZŠ a ŠD)
 4. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 5. Vedení klubů zábavné logiky a deskových her
 6. Vedení klubu badatelského vyučování
 7. Vedení klubu komunikace v cizím jazyce
 8. Vedení čtenářských klubů
 9. Využívání ICT ve vzdělávání – práce s tablety (ZŠ, MŠ a ŠD)
 10. Podpora a postupné zavádění využívání metody CLIL ve výuce
 11. Pořádání projektových dní mimo školu

Cílem našeho projektu je poskytnout podporu dětem a žákům, která povede ke zvýšení kvality v oblasti jejich předškolního a školního vzdělávání.

Věřím, že při spolupráci všech, kteří budou do projektu zainteresováni, se podaří v průběhu následujících let splnit všechny naplánované aktivity, a dosáhnout tak stanoveného cíle projektu.

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy

Projekt PODPORA

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Od 1. září 2017 realizuje naše škola projekt s názvem Podpora CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006356. Žádost o tento projekt byla podána v rámci operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancována z fondů EU. V průběhu následujících dvou let budou v základní i mateřské škole uskutečňovány následující aktivity:

 1. Práce školního speciálního pedagoga
 2. Doučování žáků
 3. Vedení klubů zábavné logiky a deskových her
 4. Vedení čtenářských klubů
 5. Vzdělávání pedagogických pracovníků
 6. Tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Hlavním cílem našeho projektu je poskytnout podporu dětem a žákům, která povede ke zvýšení kvality v oblasti jejich předškolního a školního vzdělávání. Do projektu jsou zapojeni především pedagogičtí pracovníci naší školy. Postupně budou o aktivitách informováni i rodiče žáků, jichž se realizace projektu, v případě jejich zájmu, přímo dotkne.Pro každou z výše uvedených aktivit připravíme postupně podrobnější popis uskutečňovaných činností.

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy

OŘÍŠEK

Oříšek je kroužek určený předškolním dětem zaměřený na přirozený rozvoj pohybových, zrakových, sluchových a dalších dovedností. Schůzky jsou založeny na vzájemné spolupráci dětí, rodičů a učitelů. Podrobnější informace…

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

Projekt připravený Robertem Změlíkem a Romanem Šebrlem. Cílem je zvýšení sportovní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a současně dát generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. K plnění OVOV stačí lavička, žebřiny, medicinbal,švihadlo, kriketový míček, stopky, pásmo a žíněnka.

MLÉKO V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH

Žáci mají možnost koupit si 1 x denně dotované mléko z automatu.

OVOCE DO ŠKOL

Žáci I. stupně dostávají cca 1 x za 14 dní porci ovoce nebo zeleniny zdarma.

VÝZVA 56 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Projekt je naplňován v období červenec 2015 – prosinec 2015. Součástí projektu byly vybrány následující šablony klíčových aktivit:

ŠABLONA č. 1: ČTENÁŘSKÉ DÍLNY JAKO PROSTŘEDEK KE ZKVALITNĚNÍ ČTENÁŘSTVÍ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
ŠABLONA Č. 2: ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ PRO UČITELE
ŠABLONA Č. 4: ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ-VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO ŽÁKY

ADOPCE NA DÁLKU

Od února 2005 probíhá na naší škole pravidelná sbírka finančních příspěvků za účelem pomoci dětem z nejchudších částí světa, abychom jim umožnili získat alespoň základní vzdělání a zdravotní péči.

Projekt adopcí organizuje Arcidiecézní charita Praha již od roku 1993. Touto cestou se dává dětem z chudých zemí světa možnost získat alespoň základní vzdělání (jedná se o děti z nejchudších rodin, často sirotky, které z finančních důvodů nemohou chodit do školy). Adoptovanému dítěti se ze získaných peněz hradí školné, školní pomůcky, uniforma a základní zdravotní péče.

Vztah mezi „rodiči“ a „dítětem“ je skutečně osobní – píší si navzájem dopisy, posílají  fotografie.

Naším adoptovaným dítětem je indická holčička NAGARATHNA RAJASHEKAR.


Dívenka má tři bratry a rodina na tom není finančně dobře. Přesto mají rodiče zájem na vzdělání svých dětí, potřebují však peněžitou pomoc.

Na vzdělání a zdravotní pojištění Nagarathny ročně přispíváme částkou 4 900 Kč.

S holčičkou si  dopisujeme  anglicky.

Po 14 letech byla naše podpora “malé” Nagarathny ukončena. Důvodem je ukončení studií – obor bakalář umění. Komunitní centrum nám zaslalo děkovný dopis, který si můžete přečíst.