Warning: preg_match(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 1 in /data/web/virtuals/144484/virtual/www/domains/zsjoklik.cz/wp-includes/class-wp.php on line 238

Warning: preg_match(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 1 in /data/web/virtuals/144484/virtual/www/domains/zsjoklik.cz/wp-includes/class-wp.php on line 239

Warning: preg_match(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 1 in /data/web/virtuals/144484/virtual/www/domains/zsjoklik.cz/wp-includes/class-wp.php on line 238

Warning: preg_match(): Compilation failed: quantifier does not follow a repeatable item at offset 1 in /data/web/virtuals/144484/virtual/www/domains/zsjoklik.cz/wp-includes/class-wp.php on line 239
ŠPP – Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka

Home » ŠPP

Rychlý kontakt

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261, 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

ID datové schránky: xpimc2a

Počasí v Kyjově
4. 12. 2023, 13:51
 

Předpověď
-5°C
Apparent: -10°C
Tlak: 1026 mb
Vlhkost: 99%
Vítr: 6.7 m/s SE
UV-Index: 0
Východ slunce: 07:34
Západ slunce: 15:58
Předpověď 5. 12. 2023
Den
 

Lehké sněžení
-5°C
Vítr: 7.3 m/s SSE
Max. UV index: 1.1
Více dnů...
 

 • 126
 • 137
 • 74 591

ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Program školního poradenského pracoviště naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • provádět kariérové poradenství,
 • připravit podmínky pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání ve výuce,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • koordinovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

ŠPP je tvořeno týmem pedagogických pracovníků:

 

Zástupce ředitele pro ŠPP,  výchovný poradce:

Mgr. Milena Líčeníková

e-mail: licenikova@zsjoklik.cz

konzultační hodiny: po domluvě na tel . 739 763 115; 515 284 816

hlavní úkoly:

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče.
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policie ČR.
 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (o žáky s IVP a PLPP).
 • Metodická podpora a odpovědnost za vytváření a plnění plánů IVP.
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému.
 • Sledování žáků nadaných a talentovaných ve spolupráci s ostatními vyučujícími.

Školní metodik prevence:

Mgr. Eva Kostihová

e-mail:  kostihova@zsjoklik.cz

konzultační hodiny: po domluvě na tel . 515 284 827, 771 230 102

hlavní úkoly:

 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování.
 • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – SVP, OSPOD, Policie ČR.
 • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zlepšování vztahů.
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení.

Školní speciální pedagog: Mgr. Lada Herzánová

e-mail: herzanova@zsjoklik.cz

konzultační hodiny: po domluvě na tel. 515 284 807

hlavní úkoly:

 • Poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti speciální pedagogiky učitelům
 • Speciálně pedagogická diagnostika
 • Konzultační a podpůrná činnost pro žáky a rodiče
 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtíží
 • Poskytování speciálně pedagogické péče pro žáky vyžadující podpůrná opatření
 • Spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů a metodická podpora a odpovědnost za vytváření plánů pedagogické podpory
 • Správa speciálních pomůcek
 • práce se žáky s poruchami učení v kroužku DYS
 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)

Školní psycholog: Mgr. Hlaváčková Michaela

e – mail: hlavackova@zsjoklik.cz

konzultační hodiny: po domluvě na tel. 515 284 807
ve dnech pondělí a pátek 8.30 – 12.45, čtvrtek 10.00 – 16.00 na pracovišti
ve dnech úterý a středa mimo pracoviště – komunikace možná pouze e-mailem
 

hlavní úkoly:

 • Psychologická diagnostika a poradenství pro žáky při výukových potížích.
 • Péče o žáky s poruchami chování.
 • Poradenské konzultace pro žáky při řešení osobních problémů (vztahové problémy, potíže s adaptací nebo začleněním do kolektivu třídy, rodinné nebo osobní problémy…)
 • Konzultace a spolupráce s učiteli při vedení žáků a tvorbě IVP/PLPP.
 • Konzultace a metodické vedení asistentů pedagoga.
 • Konzultace s rodiči i učiteli ke zprávám z vyšetření v PPP/SPC.
 • Konzultace s rodiči při výukových a výchovných obtížích jejich dětí.

Školní speciální pedagog – logoped: Mgr. Hana Štanglerová

e-mail: stanglerova@zsjoklik.cz

konzultační hodiny: středa 12.15 – 13.00, telefon 515 284 822

hlavní úkoly:

 • individuální logopedická péče
 • spolupráce s pedagogy a konzultace v oblasti komunikačních dovedností žáků
 • konzultace pro rodiče dětí s vadami řeči

 


Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Kategorie: General Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 2. 1. 2024

Nadcházející události

Skip to content