Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 4. září 2023
Podzimní prázdniny   26. října – 27. října 2023
Vánoční prázdniny 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
Ukončení 1. pololetí      31.ledna 2024
Pololetní prázdniny 2. února 2024
Jarní prázdniny 5. února – 11. února 2024
Velikonoční prázdniny  28. března 2024
Ukončení 2. pololetí 28. června 2024
Hlavní prázdniny 29. června – 1. září 2024
Zahájení šk. roku 2024/2025 2. září 2024
 
9. 11. 2023 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí
                     třídní schůzky 15.30 – 17.30 hod
25. 1. 2024 Pedagogická rada za 2. čtvrtletí
18. 4. 2024 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
                     třídní schůzky 15.30 – 17.30 hod
20. 6. 2024 Pedagogická rada za 4. čtvrtletí