Home » Organizace školního roku

Organizace školního roku

Zahájení školního roku              1. září 2022


Podzimní prázdniny                   26. října – 27. října 2022


Vánoční prázdniny                     23. prosince 2022 – 2. ledna 2023


Ukončení 1. pololetí                   –


Pololetní prázdniny                    3. února 2023


Jarní prázdniny                          13. března – 19. března 2023


Velikonoční prázdniny               6. dubna 2023


Ukončení 2. pololetí                   30. června 2023


Hlavní prázdniny                        1. července – 3. září 2023


Zahájení šk. roku 2022/2023     4. září 2023


Třídní schůzky

 

 

Celoškolní schůzky