Home » Provozní pracovníci

Provozní pracovníci

Příjmení a jméno:  Profese:
Ing. Klimešová Zuzana ekonomka
Tylová Irma administrativní pracovnice
Prachařová Ludmila vedoucí školní jídelny
Bátorová Renata kuchařka
Hanáková Oldřiška kuchařka
Štěrbová Natálja kuchařka
Vidurek Milan školník
Brančíková Ladislava uklizečka
Navrátilová Helena uklizečka
Kubík František správce hriště
Malíšková Lenka kuchařka
Vytlačilová Andrea kuchařka
Janíková Pavla kuchařka
Jeřelová Iva kuchařka
Hrabcová Adriana uklízečka