1. B – online výuka

15. 6. – 22. 6. 2020

Pondělí 15. 6.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 110 – 111, Matematika str. 56
 • DÚ: písanka str. 26 (slovo opsat 1x,  přepsat psacím)

Úterý 16. 6.

 • samostatně: Slabikář str. 112 – 113
 • Matematika str. 57, 58 dole (nahoře digitální číslice dobrovolně)
 • Písanka str. 27(slovo opsat 1x)

Středa 17. 6.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 114 – 115, Matematika str. 59         
 • DÚ: písanka str. 28 (opsat 1x)

Čtvrtek 18. 6.

 • samostatně: Slabikář str. 117
 • Písanka str. 29
 • Matematika str. 60

Pátek 19. 6.

 • samostatně: Slabikář str. 118
 • Písanka str. 30 (opsat 1x, přepsat psacím 1x)
 • Matematika str. 61

Pondělí 22. 6.

 • samostatně: Slabikář str. 119
 • Písanka str. 31 (opsat 1x, přepsat psacím 1x)
 • Zbývající strany v písance si dopíšeme po prázdninách, písanku NEVYHAZUJTE.
 • Matematika str.62
 • Kdykoli během týdne samostatně

Prvouka:

 • str. 72 – 79

Angličtina:

 • pracovní sešit str. 56, str. 61. – nálepky

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

8. 6. – 12. 6. 2020

Pondělí 8. 6.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 102, Matematika str. 48, 49 nahoře
 • DÚ: písanka str. 17, 18 (slovo opsat 1x, věty přepsat psacím)

Úterý 9. 6.

 • samostatně: Slabikář str. 103, 104
 • Matematika str. 50, 51
 • Písanka str. 19-20 (slovo opsat 1x)

Středa 10. 6.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 105, Matematika str. 52, 53            
 • DÚ: písanka str. 21 (dopsat mláďata a rýmy), str. 22 (opsat 1x)

Čtvrtek 11. 6.

 • samostatně: Slabikář str. 106, 107
 • Písanka str. 22, 23 (opsat 1x, přepsat psacím 1x)
 • Matematika str. 54

Pátek 12. 6.

 • samostatně: Slabikář str. 108-109
 • Písanka str. 24, 25 (opsat 1x, přepsat psacím 1x)
 • Matematika str. 55

Kdykoli během týdne samostatně

Prvouka:

 • str. 64, 65

Angličtina:

 • poslech CD stopa 20 – 22
 • pracovní sešit str. 53 – nálepky lekce č. 6, str. 54, 55

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

1. 6. – 5. 6. 2020

Pondělí 1. 6.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 95-96, Matematika str. 43
 • DÚ: písanka str. 11

Úterý 2. 6.

 • samostatně: Slabikář str. 97
 • Matematika str. 44
 • Písanka str. 12-13 (6 řádků)

Středa 27. 5.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 98, Matematika str. 45-46     
 • DÚ: písanka str. 13 (dokončit), str.14

Čtvrtek 28. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 99
 • Písanka str. 15
 • Matematika str. 47,48

Pátek 29. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 100-101
 • Písanka str. 16
 • Matematika str. 49
 • Kdykoli během týdne samostatně

Prvouka:

 • str. 62, 63

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

25. 5. – 29. 5. 2020

Pondělí 25. 5.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 90, Matematika str. 38
 • DÚ: písanka str. 6

Úterý 26. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 91
 • Matematika str. 39
 • Písanka str. 7

Středa 27. 5.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 92, Matematika str. 40                       
 • DÚ: písanka str. 8

Čtvrtek 28. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 93
 • Písanka str. 9
 • Matematika str. 41

Pátek 29. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 94
 • Písanka str. 10
 • Matematika str. 42

Kdykoli během týdne samostatně:

Anglický jazyk:

 • poslech CD – stopa 17, 18

Prvouka:

 • str. 60, 61

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

18. 5. – 22. 5. 2020

Pondělí 18. 5.

 •  videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 86, Matematika str. 34
 • DÚ: písanka str. 1 (jednou na řádek)

Úterý 19. 5.

 •  samostatně: Slabikář str. 87
 • Matematika str. 35 – jen sloupec a sluníčko, tělesa NE
 • Písanka str. 2(písmena a slabiky po celém řádku, slova jednou)

Středa 20. 5.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 88, Matematika str. 36                         
 • DÚ: písanka str. 3 (písmena po celém řádku, slova jednou)

Čtvrtek 21. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 89
 • Písanka str. 4
 • Matematika str. 37 – jen sloupec a kvítečko

Pátek 22. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 89 – opakovat
 • Písanka str. 5

Kdykoli během týdne samostatně:

Anglický jazyk:

Prvouka:

 • str. 59

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

11. 5. – 15. 5. 2020

Pondělí 11. 5.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 81, Matematika str. 30
 • DÚ: písanka str. 37 (jednou na řádek)

Úterý 12. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 82
 • Matematika str. 31
 • Písanka str. 38 (písmena a slabiky po celém řádku, slova jednou)

Středa 13. 5.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 83, Matematika str. 32
 • DÚ: písanka str. 39 (písmena po celém řádku, slova jednou)

Čtvrtek 14. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 84
 • Písanka str. 40
 • Matematika str. 33

Pátek 15. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 85
 • Kdykoli během týdne samostatně:

Anglický jazyk:

 • poslechni si a ZAZPÍVEJ si písničku, viz odkaz
YouTube player
 • prac. sešit str. 43 (nálepky jsou v sešitě vzadu)

Prvouka:

 • str. 58

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

4. 5. – 7. 5. 2020

Pondělí 4. 5.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 77
 • Matematika str. 26
 • DÚ: písanka str. 31

Úterý 5. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 78
 •  Matematika str. 27
 • Písanka str. 32

Středa 6. 5.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 79
 • Matematika str. 29
 • DÚ: písanka str. 35 (str. 33 a 34 vypracujeme později)

Čtvrtek 7. 5.

 • samostatně: Slabikář str. 80
 • Písanka str. 36
 • Matematika str. 28 – dobrovolně

Kdykoli během týdne samostatně:

Anglický jazyk:

 • poslech CD – stopa 33, 34
 • Alf – hračky

Prvouka:

 • str. 57

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

27. 4. – 30. 4. 2020

Pondělí 27.4.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 72, 73 nahoře
 • Matematika str. 23-24
 • DÚ: písanka str. 27

Úterý 28. 4.

 • samostatně: Slabikář str. 73 čtení Naše chata, cv. dole H nebo CH?
 • Matematika str. 22
 • Písanka str. 28

Středa 29. 4.

 • videovýuka v Teamsech: Slabikář str. 74 -75 (bez říkanek s „papoušky“)
 • Matematika str. 24 -25 (nahoře)
 • DÚ: písanka str. 29

Čtvrtek 30. 4.

 • samostatně: Slabikář str. 76
 • Písanka str. 30
 • Matematika str. 25 dole

Anglický jazyk: Kdykoli během týdne samostatně:

 • prac. sešit str. 39 – 1)přiřaď a napiš čísla, 2)dívej se a říkej

(dole na stránce – otázka a odpověď, výslovnost str.73)

test v Alfovi – DOBROVOLNĚ

Prvouka:

 • test v Alfovi – Roční období

20. 4. – 24. 4. 2020

Český jazyk:

 • Slabikář str. 68 – 71
 • Písanka str. 23 – 26 (slabiky opsat po celém řádku, slovo pouze jedenkrát)

Matematika:

 • 3. díl – str. 19 – 21.

Anglický jazyk:

 • prac. sešit str. 37 – pojmenuj všechny obrázky, podle zadání vyber obrázek a zakroužkuj

Prvouka:

 • str. 55

14. 4. – 17. 4. 2020

Český jazyk:

 • Slabikář str. 66 – 67
 • Písanka str. 19 – 22 (slabiky opsat po celém řádku, slovo pouze jedenkrát)

Matematika:

 • 3. díl – str. 16 – 18. Na str. 18 dole – zodpovězte otázky jen ústně.
 • Alf – Desítky a jednotky (dobrovolně)

Anglický jazyk:

 • prac. sešit str. 66, 67
 • slovíčka z lekce č. 4, str. 73
 • poslech CD (v pracovním sešitě) stopa 40 – Easter
 • Alf – barvy (zábava), Velikonoce (zábava dobrovolně)

Prvouka:

 • str. 54
 • Alf – Jarní květy (dobrovolně)

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

6. 4. – 8. 4. 2020

Český jazyk:

 • Slabikář str. 64 – 65
 • písanka str. 17 – 18 (slabiky opsat po celém řádku, slovo pouze jedenkrát)

Matematika:

 • 3.díl – str.14 – 15

Anglický jazyk:

 • prac. sešit str. 34, cv. look and say (opakování názvů oblečení)
 • str. 35 (nálepky jsou v prac. sešitě vzadu)

Prvouka:

 • str.53

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

2. 4. – 3. 4. 2020

Český jazyk:

 • Slabikář str. 63
 • písanka str. 16 (slabiky opsat po celém řádku, slovo pouze jedenkrát)

Matematika:

 • 3.díl – str.13

Anglický jazyk:

 • prac. sešit str.34, cv.1

Prvouka:

 • pokud to jde, běžte na procházku, pozorujte rozkvetlou přírodu

Kdo má chuť, zajde si do přírody na Alfovi. Zkuste si zopakovat zvířecí rodinky – čeká vás 1 testík.

Písmeno B bylo náročné, ale musím vás pochválit, jak skvěle jste test zvládli. Super.

Pozdravují vás paní vychovatelky Judasová a Urcová! Všechny na vás myslíme a přejeme hodně sil a trpělivosti.

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

30. 3. – 1. 4. 2020

Český jazyk:

 • Slabikář str. 62
 • písanka str. 14,15 (slabiky opsat po celém řádku, slovo pouze jedenkrát)

Matematika:

 • 3.díl – str.12

Anglický jazyk:

 • opakování slovíček viz prac. sešit str.28 dole, poslechové CD – opakování písniček lekce 1. – 3., lekce č.4 – song 10

Prvouka:

 • str. 52 (doporučuji vyzkoušet některou z jarních her v přírodě)

Kdo má chuť, může si vyzkoušet další připravené testíky na Alfovi. J

Další možnosti procvičování učiva ( DOBROVOLNĚ):

 • Výukové programy firmy Silcom-multimedia – v případě zájmu si vyžádejte přístupové údaje pro naši školu e-mailem u své třídní učitelky
 • www.rysava.websnadno.cz

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

23. 3. – 25. 3. 2020

Český jazyk:

 • Slabikář str. 60, 61
 • písanka str. 12, 13 (slabiky opsat po celém řádku, slovo pouze jedenkrát)

Matematika:

 • 3.díl – str.10, 11

Anglický jazyk:

 • str. 33

Prvouka:

 • str. 51

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

23. 3. – 25. 3. 2020

Český jazyk:

 • Slabikář str. 58, 59
 • písanka str. 9 – 11 (slabiky opsat po celém řádku, slovo pouze jedenkrát)

Matematika:

 • 3.díl – str.8, 9 (začátek sešitu si uděláme společně ve škole)

Anglický jazyk:

 • str. 30 – dobrovolně, str.31

Prvouka:

 • str. 50

V programu Alf si můžete vyzkoušet testíky, někteří už si zkusili. Jste moc šikovní!

 V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

19. 3. – 20. 3. 2020

Český jazyk:

 • Slabikář str. 56, 57
 • písanka str. 6 – 8 (slabiky opsat po celém řádku, slovo pouze jedenkrát)

Matematika:

 • str. 60, 62 ( 3. díl prac. sešitu a přihlašovací heslo do programu Alf dostanou děti domů do poštovní schránky)

Anglický jazyk:

 • str. 28 + poslechové CD v pracovním sešitě – lekce č. 4

Prvouka:

 • str.48, 49

 V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

16. 3. – 18. 3. 2020

Český jazyk:

 • Slabikář str. 54, 55
 • písanka str. 3 – 5 ( slabiky opsat po celém řádku, slovo pouze jedenkrát)

Matematika:

 • str. 57 – 59

Anglický jazyk:

 • str. 28 + poslechové CD v pracovním sešitě – lekce č. 4

Prvouka:

 • str. 47

V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.


11. 3. – 13. 3. 2020

Český jazyk:

 •  Slabikář str. 52, 53
 • pracovní sešit str. 27
 • písanka str. 1, 2

Matematika:

 • str. 53 nahoře – spočítat POUZE množství prostřeného nádobí a zapsat do rámečků
 • str. 54 – POUZE úkol se sluníčkem a zelenou kytkou
 • str. 55

Anglický jazyk:

 • str. 27

 V případě nejasností s učivem se obraťte na třídního učitele prostřednictvím e-mailu.