4. A – online výuka

15.6.- 22.6. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Po: on-line TŘÍDNICKÁ HODINA
 • VĚTA JEDNODUCHÁ, SOUVĚTÍ, VZOREC SOUVĚTÍ
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova str.28/V lese, Mýdlo
 • pracovní sešit str. 61/cv.4
 • pracovní sešit str. 61/cv.5
 • Út: Procvičujeme vyjmenovaná slova str.28/Straka, Pohádka o Otesánkovi
 • pracovní sešit str. 62/cv.6 a 7
 • St: on-line výuka PODMĚT A PŘÍSUDEK
 • pracovní sešit str. 62/cv.8
 • učebnice str.86/cv.6 (ústně)
 • pracovní sešit str. 64/cv.14, 15
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova str.29/O Šípkové Růžence, O veliké řepě
 • Čt:
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova str.30/Koblížek
 • pracovní sešit str. 72/cv.5 (celá strana)
 • Pá: on-line výuka
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova str.31/cv.3 a, b
 • pracovní sešit str. 71/cv.2, 3

MATEMATIKA

 • Po: OPAKOVÁNÍ UČIVA
 • Početník 2. díl str. 14/cv.1, 2
 • Út: on-line výuka ZLOMKY

(učebnice 3. díl str. 17)

 • Početník str. 14/cv.3 a 4
 • učebnice str. 43/cv. 3 (písemně do sešitu)
 • St: pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 27/cv.3 a 4
 • Čt: on-line výuka ZLOMKY
 • učebnice str. 32/cv.2, 4, 5 (ústně)
 • Početník str. 15/cv.6 a 5
 • Početník str.16
 • Pá: OPAKOVÁNÍ
 • Početník str.15/cv.7
 • Početník str.17/cv.4

PŘÍRODOVĚDA

 • Po a Pá: VÝVOJ ČLOVĚKA
 • učebnice str. 102 – 107
 • zápis poslán na e-mail

VLASTIVĚDA

 • Út a Čt: MARIE TEREZIE A JOSEF II.
 • učebnice str. 95 – 97
 • zápis poslán na e-mail

ANGLICKÝ JAZYK

On-line výuka 

 • opakování učiva
 • dokončení učiva z předchozího týdne

8.6.- 12.6. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Po: on-line TŘÍDNICKÁ HODINA
 • ČASOVÁNÍ SLOVES
 • pracovní sešit str. 52/cv.10
 • pracovní sešit str. 55/cv.18
 • pracovní sešit str. 57/cv.24
 • Út: pracovní sešit str. 54/cv.15
 • pracovní sešit str. 57/cv.26
 • pracovní sešit str. 58/cv.28
 • St: on-line výuka SLOVESNÝ ZPŮSOB
 • pracovní sešit str. 56/cv.23
 • pracovní sešit str. 58/cv.29
 • učebnice str.77/cv.3 ústně
 • Čt:
 • poslat učiteli pracovní sešit str. 59/cv.30 (sáček vybarvi a sloveso ve větě podtrhni stejnou barvou)
 • pracovní sešit str. 59/cv.31
 • Pá: on-line výuka VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ
 • zápis poslán na e-mail
 • učebnice str. 82/cv.2 a 3 ústně
 • pracovní sešit str. 60/cv.2
 • pracovní sešit str. 61/cv.3

MATEMATIKA

 • Po: OPAKOVÁNÍ
 • pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 33/cv.1, 2, 4, 5, 6, 7
 • Út: on-line výuka OBSAH OBDÉLNÍKU A ČTVERCE (učebnice 3. díl str. 22 a 28)
 • zápis poslán na e-mail
 • Početník 2. díl str. 31/cv.1 (vypočítej alespoň 6 příkladů)
 • Početník 2. díl str. 30/cv.1 (vypočítej alespoň 9 příkladů)
 • St: poslat učiteli pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 15/TEST
 • Čt: on-line výuka ZLOMKY (učebnice str. 12)
 • zápis poslán na e-mail
 • učebnice str. 13/cv.9 ústně
 • učebnice str.15/cv.1, 3, 4 ústně
 • Pá: OPAKOVÁNÍ
 • pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 37/cv.1
 • pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 18/cv.8 a 11

PŘÍRODOVĚDA

 • Po a Pá: ČLOVĚK A ZDRAVÍ
 • učebnice str. 98 – 101
 • zápis poslán na e-mail

VLASTIVĚDA

ANGLICKÝ JAZYK

On-line výuka 

 • roční období, dny v týdnu, hodiny 
 • SB 64/ A year of special days 
 • kontrola úkolů 

10.6. 

 • WB 84/ Festivals 
 • psaní slovíček – naučit se 

12.6. 

 • WB 94/2,3 
 • psaní slovíček – naučit se 

doporučené: 

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

1.6.- 5.6. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Po: TŘÍDNICKÁ HODINA (on-line)
 • ČASOVÁNÍ SLOVES V ČASE PŘÍTOMNÉM
 • zápis poslán na e-mail
 • učebnice str. 68/cv.2 písemně do sešitu
 • pracovní sešit str. 52/cv.8, 9
 • Út: poslat diktát – učebnice str. 70/cv. 7

Popros někoho o diktování, piš a neopravuj chyby. Neboj se, pošlu pouze slovní hodnocení.

 • pracovní sešit str. 53/cv.12
 • St: on-line výuka ČASOVÁNÍ SLOVES V ČASE BUDOUCÍM
 • pracovní sešit str. 53/cv.13 a 14
 • učebnice str. 70/cv.4 ústně
 • Čt:
 • pracovní sešit str. 55/cv.19
 • pracovní sešit str. 54/cv.16 a 17
 • Pá: on-line výuka ČASOVÁNÍ SLOVES V ČASE MINULÉM
 • učebnice str. 72/cv. 3 písemně do sešitu
 • učebnice str. 72/cv.4 ústně

MATEMATIKA

 • Po: OPAKOVÁNÍ
 • poslat učiteli pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 32/cv.6
 • Út: on-line výuka OBVOD ČTVERCE
 • Početník 2. díl str. 28/cv.1 (vypočítej alespoň 6 příkladů)
 • Početník 2. díl str. 28/cv.2 (vypočítej alespoň 2 příklady)
 • St: pracovní sešit 2. díl str. 9/1, 2, 7, 8
 • Čt: on-line výuka
 • Početník 2. díl str. 29/cv.1 (vypočítej alespoň 7 příkladů)
 • Početník 2. díl str. 29/cv.2 (vypočítej alespoň 3 příklady)
 • Pá:
 • pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 11/ všechna cvičení
 • dobrovolný úkol pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 12 a 13 (zvol si cvičení a počítej)

PŘÍRODOVĚDA

 • Po a Pá: ČLOVĚK A JEHO ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
 • učebnice str. 93 – 97
 • zápis poslán na e-mail
 • ZÁBAVNÝ TEST Alf – Zdravá výživa a já
 • Učivo během tohoto školního roku s dětmi již probrané:  

K čemu jsou nám dobré (str. 79 – 85)

Člověk jako ochránce i kazisvět (str. 89 – 93)

 • ČÍTANKA Řeka – život i nebezpečí str. 148 – 149 (přečti)

VLASTIVĚDA

 • Út a Čt: ŽIVOT VE MĚSTECH A NA ZÁMCÍCH, NÁSTUP HABSBURKŮ
 • učebnice str. 90-92 (podívej se na obrázky)
 • zápis poslán na e-mail
 • HUSITSTVÍ – TEST Alf

ANGLICKÝ JAZYK

On-line výuka 

 • opakování a kontrola předešlých úkolů 
 • SB 64/A year of special days 
 • roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, hodiny 

3.6. 

 • slovní zásoba – vyznačení, psaní, výslovnost 
 • WB 77/1 
 • WB 79/ 1 

5.6. 

 • opakování 
 • WB 79/ 2 
 • WB 83 / Quizzy´s Questions 

doporučené: 

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

25.5. – 29.5. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Po: TŘÍDNICKÁ HODINA (on-line)
 • PODSTATNÁ JMÉNA – OPAKOVÁNÍ
 • učebnice str. 64/cv.7 písemně do sešitu
 • pracovní sešit str. 50/cv.2
 • Út: SLOVESA – TVAR URČITÝ A NEURČITÝ
 • zápis poslán na e-mail
 • pracovní sešit str. 49/cv.48 a 49
 • St: on-line výuka JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ TVARY SLOVES
 • učebnice str. 67/cv.1 a 2 ústně
 • pracovní sešit str. 49/cv.50 písemně do sešitu
 • Čt: ZVRATNÁ SLOVESA
 • poslat učiteli pracovní sešit str. 50/cv.3 (vybarvujte)
 • Pá: on-line výuka
 • pracovní sešit str. 51/cv.4 a 7

MATEMATIKA

 • Po: PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ
 • poslat učiteli učebnice 2. díl str. 45/cv.4 písemně do sešitu
 • pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 4/cv.8
 • Út: on-line výuka PÍSEMNÉ DĚLENÍ
 • učebnice str. 27/cv.13 ústně
 • Početník 2. díl str. 10/vypočítej alespoň 5 příkladů
 • St: Početník 2. díl str. 11/vypočítej a proveď zkoušku
 • Čt: on-line výuka OBVOD OBDÉLNÍKU
 • zápis poslán na e-mail
 • učebnice 2. díl str. 51/cv.1 prostuduj
 • Pá: PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY
 • Početník 2. díl str. 19/cv. 1 a 2
 • pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 5/cv.1, 4
 • dobrovolný úkol: pracovní sešit 2. díl (zelený) str. 4, 5, 6 (zvol si příklady a počítej)

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

ANGLICKÝ JAZYK

on – line výuka 

 • SB 59 – Game 
 • WB 73/ 1 
 • 74/1 
 • Opakování slovní zásoby 

27.5. – Wednesday 

 • WB 73/ 2 
 • WB 74/ 2 
 • opakovat SB 59 

29.5. – Friday 

 • WB 75/ 3 
 • 76/ 2 
 • dokončete všechny testy Alf 

doporučené: 

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

18. 5. – 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • Po: TŘÍDNICKÁ HODINA (on-line)
 • PODSTATNÁ JMÉNA – OPAKOVÁNÍ
 •  učebnice str. 63/cv.1 ústně
 •  učebnice str. 61/cv.3 písemně do sešitu
 • Út: učebnice str. 63/cv.3 písemně do sešitu
 • pracovní sešit str. 47/cv.43
 • St: on-line výuka
 • učebnice str. 65/cv.2 ústně
 • pracovní sešit str. 48/cv.44
 • Čt: učebnice str. 65/cv.3 písemně do sešitu
 • pracovní sešit str. 48/cv.45 (pouze doplňte a podtrhněte podstatná jména)
 • Pá: on-line výuka SLOVESA – OSOBA, ČÍSLO, ČAS (OPAKOVÁNÍ)
 • pracovní sešit str. 48/cv.46 a 47

MATEMATIKA

 • Po: PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ
 • Početník 2. díl str. 7/vypočítej alespoň 9 příkladů
 • pracovní sešit 2. díl (bílý) str. 1/cv.1, 3
 • Út: on-line výuka
 • pracovní sešit 2. díl (bílý) str. 2/cv.12
 • Početník 2. díl str. 35/vypočítej alespoň 12 příkladů
 • St: pracovní sešit 2. díl (bílý) str. 2/cv.9, 10, 11, 15
 • Čt: on-line výuka
 • Početník 2. díl str. 8/ všechny příklady
 • Pá: Početník 2. díl str. 9/cv.3
 • poslat učiteli  pracovní sešit 2. díl (bílý) str. 3/cv.1
 • dobrovolný úkol: pracovní sešit 2. díl (bílý) str. 1, 2, 3 (zvol si příklady a počítej)

PŘÍRODOVĚDA

 • Po: ŽIVOČICHOVÉ VOD A BAŽIN
 • učebnice str. 68 – 71 (pročíst, prohlédnout obrázky)
 • zápis poslán na e-mail
 • Pá: ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ VOD A BAŽIN – opakování
 • https://www.youtube.com/watch?v=uwejoqEKPxA

VLASTIVĚDA

 • Út a Čt: KAREL IV.
 • Kronika Karla IV.  https://www.youtube.com/watch?v=nBvuy0MkXrc
 • učebnice str. 84 – 86 (pročíst, prohlédnout obrázky)
 • zápis poslán na e-mail
 • ČÍTANKA str. 116 – 117 přečíst a poslat učiteli kopii sešitu – nadpis, autor, odpověď na otázku 1, 2, 3 na str. 117
 • nezapomeň odpovídat celou větou, zápis můžeš doplnit ilustrací
 • dobrovolný úkol: ČÍTANKA str. 119-120

ANGLICKÝ JAZYK

19.5. on-line výuka – Tuesday 

 • SB 56 – Lesson 8 – It´s snowing  
 • SB 57  

19.5. Wednesday 

 • WB 97 – označ si slovní zásobu – uč se ji psát 

doporučená videa: 

19.5. on-line výuka – Thursday 

 • SB 58 – song, find the people 
 • opakování a procvičování  

11.5. – 15.5. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Po: TŘÍDNICKÁ HODINA (on-line)
 • VZOR MUŽ
 •  podrobný postup zařazení ke vzoru zaslán na e-mail
 • vzor muž si vyskloňuj v jednotném i množném čísle, správnost zkontroluj dle tabulky v učebnici na str. 56
 • učebnice str. 58/cv.14 ústně
 • Út: učebnice str. 59/cv.15 písemně do sešitu
 • pracovní sešit str.25/cv.17 – vyjmenovaná slova po S
 • St: on-line výuka
 • VZOR STROJ
 • podrobný postup zařazení ke vzoru zaslán na e-mail
 • vzor stroj si vyskloňuj v jednotném i množném čísle, správnost zkontroluj dle tabulky v učebnici na str. 56
 • učebnice str. 59/cv.19 ústně
 • Čt: pracovní sešit str. 46/cv.37 a str. 25/cv. 19 (pouze doplň)
 • poslat třídnímu učiteli pracovní sešit str. 46/cv. 38 (vzor napiš nad slovo)
 • Pá: pracovní sešit str. 47/cv.40, 42
 • Procvičujeme vyjmenovaná slova (pracovní sešit) str. 22/cv.4 a 5
 • neustále procvičuj:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-urcovani-vzoru/index.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/vyber.html

MATEMATIKA

 • Po: ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ 10 000 – OPAKOVÁNÍ
 • Početník 2. díl str. 1/cv.2, 3
 • Út: on-line výuka
 • Početník 2. díl str. 2/všechna cvičení
 • St: Početník 2. díl str. 3/cv.1, 2, 3, 4
 • Čt: on-line výuka
 • Početník 2. díl str. 4/ cv. 1, 2
 • Pá: Početník 2. díl str. 5/všechna cvičení
 • poslat třídnímu učiteli pracovní sešit 1. díl (zelený) str. 33/ celý TEST
 • dobrovolný úkol: pracovní sešit 1. díl (zelený) str. 35/vyber si cvičení a počítej

PŘÍRODOVĚDA

 • Po a Pá: ROSTLINY VOD A BAŽIN
 • učebnice str. 67 – 68 (pročíst, prohlédnout obrázky)
 • zápis poslán na e-mail
 • test (Alf) – Rostliny a živočichové na poli

VLASTIVĚDA

 • test (Alf) – POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
 • Út a Čt: České království
 • učebnice str. 81 – 83 (prohlédnout obrázky)
 • zápis poslán na e-mail

ANGLICKÝ JAZYK

 12.5. – on-line výuka – Tuesday 

 • SB 54/ Colin in Computerland 
 • WB 69/1,2 
 • opakování slovní zásoby + likes, doesn´t like + time 

13.5. – Wednesday 

 • WB 68/ 1, 2 
 • opakování slovní zásoby, psaná podoba slovíček 
YouTube player
YouTube player
YouTube player

14.5. – on-line výuka – Thursday 

 • SB 55/ Our World 
 • WB 70/ Our World 
 • opakování slovní zásoby + likes, doesn´t like + time 
 • HW: WB 72/ Quizzy´s Questions 

4. 5. – 7. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Po: PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLY 10 A 100 – OPAKOVÁNÍ
 • učebnice str. 23/ růžové rámečky pročíst, cv.4 písemně do sešitu, můžeš si škrtat nuly
 • Út: on-line výuka
 • učebnice str. 24/cv.7 ústně, v případě potřeby písemně do sešitu
 • učebnice str. 29/cv.25 písemně do sešitu
 • St: poslat třídnímu učiteli pracovní sešit 1. díl (zelený) str. 30/cv.7
 • Čt: on-line výuka
 • Početník str. 34/ dopočítej všechny zbylé příklady
 • dobrovolný úkol pracovní sešit 1. díl (zelený) str. 28/cv.10, str. 30/cv.8, str. 31/cv.1

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

 • Út: pro zájemce – Velkomoravská říše: https://www.youtube.com/watch?v=E4Rl1Oqx1-4
 • test Alf – Velkomoravská říše
 • Čt: POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
 • učebnice str. 79 – 81 (prohlédnout obrázky)
 • zápis poslán na email
 • ČÍTANKA str. 106-107/Kníže Václav

ANGLICKÝ JAZYK

5.5. – on-line výuka – Tuesday 

 • WB 66/1 
 • SB 51/ tvoření vět 
 • opakování – hodiny, povolání 

6.5. – Wednesday 

5.5. – on-line výuka – Thursday 

 • SB 52 – poslech  
 • WB 67/1, 2 
 • SB 53 – Clive the Caveman 
 • WB 68/1, 2 (HW) 

27. 4. – 30. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Po: PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLY 10 A 100
 • poslat třídnímu učiteli učebnice str. 20/cv. 7 písemně do sešitu včetně zkoušek
 • učebnice str. 20/ růžový rámeček pročíst a zopakovat
 • učebnice str. 21/růžový rámeček nahoře pročíst a zopakovat
 • Út: on-line výuka
 • učebnice str. 20/cv.1 ústně
 • učebnice str. 24/cv.1 ústně
 • poslat třídnímu učiteli pracovní sešit 1. díl (zelený) str. 29/cv.1
 • St: učebnice str. 24/růžový rámeček dole prostudovat
 • učebnice str. 21/cv.1 ústně
 • Čt: on-line výuka
 • učebnice str. 22/růžový rámeček prostudovat
 • učebnice str. 22/cv.2 a 3 (piš do sešitu pouze výsledky)
 • Početník str. 34/ z každého sloupce vypočítej pouze příklady na násobení

PŘÍRODOVĚDA

 • Po: ROSTLINY NA POLI
 • zápis poslán na email

VLASTIVĚDA

 • Út: VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE
 • zápis poslán na email
 • Čt: ČÍTANKA str. 102/Tři pruty Svatoplukovy
 • poslat třídnímu učiteli kopii zápisu do sešitu: nadpis, autor, opiš 2 první odstavce (začíná Na březích a končí nyní Svatopluk…) a napiš svými slovy odpověď na otázku str.103/cv.1, můžeš připojit vlastní ilustraci

ANGLICKÝ JAZYK

28.4. – on-line výuka  

 • SB 48/ story – listening (příběh, poslech) 
 • What´s the time? Kolik je hodin? (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá) 
 • HW (DÚ) – opakuj si 
 • Dokončete testy Alf 
 • učte se nová slovíčka i psát 

Doporučené: 

30.4. – on-line výuka 

 • What´s the time? Kolik je hodin? (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá) 
 • WB 62/1, 2 
 • opakování 
 • HW (DÚ) – opakuj si 
 • Dokončete testy Alf, opakujte, co potřebujete 
 • učte se nová slovíčka i psát 

20. 4. – 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • ROD ŽENSKÝ – OPAKOVÁNÍ
 • Po: prac. sešit str. 44/cv. 28 a str. 45/cv. 33
 • Út: prac. sešit str. 43/ cv. 26
 • poslat třídnímu učiteli prac. sešit str. 43/ cv. 27 (vzor napiš zkratkou nad slovo)
 • St: on-line výuka – opakování
 • prac. sešit str. 44/cv. 31
 • učebnice str. 54/ cv. 17 písemně do sešitu
 • Čt: prac. sešit str. 44/cv. 29 a 30
 • Pá: prac. sešit str. 45/cv. 32
 • poslat třídnímu učiteli prac. sešit str. 45/ cv. 34
 • dobrovolný úkol: pracovní sešit str. 45/cv. 35
 • doporučené https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

MATEMATIKA

 • test (Alf) – Čísla větší než 10 000
 • Po: on-line výuka PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ
 • učebnice str. 15/cv. 2 a 7 písemně do sešitu (z každého cvičení pouze 4 příklady)
 • učebnice str. 15/cv. 3, 4, 5 ústně
 • Út: PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ
 • Početníček str. 32/ vypočítej pouze 9 příkladů (zkoušku proveď záměnou sčítanců)
 • dobrovolný úkol: pracovní sešit 1. díl (zelený) str. 27/ zvol si cvičení a počítej
 • St: PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ
 • učebnice str. 16/cv. 2 písemně do sešitu (pouze 4 příklady)
 • učebnice str. 16/3 a 5 ústně, v případě potřeby si výpočet napiš na papír
 • Čt: PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ
 • Početníček str. 33/ pouze první sloupeček
 • Pá: pracovní sešit 1. díl (zelený) str. 28/cv. 7
 • doporučené https://skolakov.eu/matematika-4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti

PŘÍRODOVĚDA

 • Po a Pá: ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ NA LOUCE – opakování
 • testy (Alf): Jarní procházka, Rostliny a živočichové na louce
 • dobrovolný úkol – podívej se:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550001-louka/video/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550005-slunecko/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214729714-kapitolky-o-haveti/209572230550002-motyl/

VLASTIVĚDA

ANGLICKÝ JAZYK

21.4. 

 • on- line výuka:  
 • opakování slovní zásoby ze SB str.49 
 • str. 50 – píseň + nová slovní zásoba, otázky + odpovědi 
 • poslech WB /pracovní sešit/ 65/1  

22.4. 

 • opakování z předešlé hodiny 
 • označ WB 97 – novou slovní zásobu 
 • WB pg 64/3 – řešení_ příloha_1 

24.4. 

 • WB pg 65/2 + zápis do sešitu – řešení_příloha_2 
 • poslech písně SB 50 + opakování gramatiky ze sešitu 
 • Alf test – Jobs 

doporučené: 

14. 4. – 17. 4. 2020

Milé děti, nově jsem vám rozdělila učivo do každého předmětu na dny. Jak budete postupovat, záleží na vás.

ČESKÝ JAZYK

 • Út: ROD ŽENSKÝ – PÍSEŇ
 • podrobný postup zdůvodňování zaslán na e-mail, prostuduj
 • vzor píseň si vyskloňuj v jednotném i množném čísle, správnost zkontroluj dle tabulky v učebnici na str. 50
 • St: on-line výuka VZOR PÍSEŇ
 • učebnice str.53/cv.12 písemně do sešitu, zdůvodňuj nahlas
 • Čt: ROD ŽENSKÝ – KOST
 • podrobný postup zdůvodňování zaslán na e-mail, prostuduj
 • vzor kost si vyskloňuj v jednotném i množném čísle, správnost zkontroluj dle tabulky v učebnici na str. 50
 • : VZOR KOST
 • učebnice str. 53/cv.14 písemně do sešitu, zdůvodňuj nahlas
 • dobrovolný úkol: učebnice str. 53/cv.13 písemně do sešitu

MATEMATIKA

 • Út: on-line výuka PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ
 • učebnice str. 13/cv. 2 až 5 ústně
 • St: PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ
 • Početníček str. 30/ z každého sloupečku vypočítej pouze 11 příkladů
 • dobrovolný úkol: pracovní sešit 1. díl (zelený) str. 25/ zvol si cvičení a počítej
 • Čt: PAMĚTNÉ ODČÍTÁNÍ
 • učebnice str. 13/cv.8 ústně
 • učebnice str. 14/17. a 19. ústně (v případě potřeby si výpočet napiš na papír)
 • : PAMĚTNÉ ODČÍTÁNÍ
 • Početníček str. 31/ pouze příklady nad čarou
 • dobrovolné úkoly: Početníček str.31/ dopočítej celou stranu
 • pracovní sešit 1. díl (zelený) str. 26/zvol si cvičení a počítej

PŘÍRODOVĚDA

 • : ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ NA LOUCE
 • učebnice str. 51 – 53/ pouze pročti a prohlédni si obrázky
 • zápis i prezentace poslány na e-mail

VLASTIVĚDA

 • Út: POVĚSTI O POČÁTCÍCH NAŠICH DĚJIN
 • prezentace poslána na e-mail
 • Čt: ČÍTANKA str. 99 – 101/přečti si pověst a odpověz ústně na otázky v modrém rámečku na str. 101
 • dobrovolný úkol: četba pověstí dle vlastní volby
 • doporučuji Obrázky z českých dějin a pověstí
 • O Bruncvíkovi: https://www.youtube.com/watch?v=l37UJ0Da3hY
 • Radegast: https://www.youtube.com/watch?v=3CjYXwT4MiQ
 • audiokniha O Čechovi, o Krokovi a jeho dcerách – A. Jirásek:
YouTube player

ANGLICKÝ JAZYK

6. 4. – 8. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • VZORY RODU ŽENSKÉHO – RŮŽE
 • podrobný postup zdůvodňování zaslán na e-mail
 • vzory růže si vyskloňuj v jednotném i množném čísle, správnost zkontroluj dle tabulky v učebnici na str. 50
 • písemně do sešitu učebnice str. 52/cv.8

MATEMATIKA

 • ZAOKROUHLOVÁNÍ ČÍSEL
 • učebnice str. 10 růžový rámeček – připomeň si, zopakuj zaokrouhlování
 • Početník str. 29 zaokrouhluj
 • Matematika 1. díl (zelená) str. 26/13 a 14

ČTENÍ A PŘÍRODOVĚDA

 • ČÍTANKA str. 110/ přečíst báseň, ústně 4 úkoly v modrém rámečku
 • PŘÍRODA NA JAŘE – opakování učiva
 • podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8

VLASTIVĚDA

 • STAŘÍ SLOVANÉ
 • učebnice str. 72-74 pouze pročíst, prohlédnout obrázky
 • zápis s výkladem zaslán na e-mail

ANGLICKÝ JAZYK

Easter – Enjoy videos (Monday, Wednesday – 2 lessons) 

2. 4. – 3. 4. 2020

Čj

 • PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO – VZOR ŽENA
 • ústně si vyskloňuj vzor žena v jednotném i množném čísle (tabulka str.50)
 • podrobný postup (zařazování ke vzoru žena) poslán na e-mail
 • pracovní sešit str. 43/cv. 25 (podstatné jméno podtrhni, pád napiš nad slovo)
 • učebnice str. 51/cv. 6 písemně do sešitu

Pří

 • JARO V PŘÍRODĚ – opakování učiva, pozorování přírody
 • učebnice str. 73 – 76 (pouze pročíst)
 • zápis poslán na e-mail

Čt, Vl

 • ČÍTANKA str. 92 – 94

Ma

 • POČETNÍK 1.díl str. 28 a 29
 • všechna čísla nejprve nahlas přečti a pak vypočítej, vynechej rozvinutý zápis čísel a zaokrouhlování čísel

Aj

30. 3. – 1. 4. 2020

Čj

Ma

 • pracovní sešit 1. díl (zelená) Většina má díky mému omylu hotovo.
 • str. 23/celá strana
 • str. 24/7., 8.
 • dobrovolný úkol str. 24/9. – 12.
 • učebnice 2. díl
 • str. 8/1., 2., 5., 6. všechna cvičení pouze ústně

Pří

 • Živočichové v lese – učivo procvičovat formou testu (Alf)
 • využívat encyklopedie, internet

Vl

 • Nejstarší osídlení naší vlasti – učivo procvičovat formou testu (Alf)
 • využívat encyklopedie, internet

Aj

Milé děti, nelekejte se množství textu, rozdělila jsem učivo na dvě hodiny /po, st/, úkoly jsou povinné a pak další dobrovolné pro ty, kteří chtějí ještě víc pracovat a vzdělávat se. Tak pojďme na to:

povinné: 30. 3.

povinné: 1.4.

 • WB /pracovní sešit/ str. 61/ celá – doplň a zkontroluj si dle řešení_2
 • sleduj interaktivní testy Alf, klidně je opakuj, pokud potřebuješ

dobrovolné: 30.3. – 1.4.

 • SB /učebnice/ 47 – číst – využij slovník a poslech neznámých slov:

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/countryside

26. 3. 27. 3 2020

Čj

 • pracovní sešit str. 40/16.

                             str. 41/19. a 20.

Ma

 • učebnice 2. díl str. 6/18. písemně do sešitu a str. 6/19 ústně
 • přečíst růžovou tabulku s názvem Připomeň si, pak napiš písemně do sešitu čísla ze str. 6/20.

Pří

 • Živočichové v lese
 • učebnice str. 43 – 49, prostudovat především obrázky živočichů, totéž učivo zůstává i na příští týden
 • zápis poslán na email

Vl

 • Nejstarší osídlení naší vlasti – opakovat

Aj

https://www.umimeanglicky.cz/

 • podívej se na kreslenou pohádku-  look at this cartoon:   
YouTube player

23. 3. 25. 3 2020

Čj

 • učebnice str. 49/16. a 17. Zdůvodňuj nahlas a piš do sešitu.

M

 • učebnice 2. díl str. 5/11. a 12. ústně
 • Popros někoho o diktát čísel – piš, čti, určuj počet jednotek, desítek atd.

Pří

 • Testík na web. stránkách s názvem Rostliny v lese

Vl

 • Nejstarší osídlení naší vlasti učebnice str. 70 – 72. Pročti a prohlédni si obrázky. Zápis posílám na email rodičů a Zuzce na Messenger.

Aj

19. 3. 20. 3 2020

Čj 

 • Rod střední  
  • Pracovní sešit str. 39/14. a 15. 

Ma  

 • Učebnice – 2. díl  Čísla větší než 10 000 
 • Ústně str. 3/2. a 4. 
 • str. 4/8. Všimni si, kde oddělujeme v zápisu číslo malými mezerami!  
  • Např. 1 000 000                      150 326 
 • Napiš do sešitu libovolná čísla větší než 10 000: 
 •             Ukazuj, kde má číslo jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony. 
 •             Říkej, kolik má číslo desítek, stovek… 

Vl 

 • LIDÉ A ČAS – opakujeme učivo formou testu na web. stránkách školy. 

Pří 

 • ROSTLINY V LESE  
 • Učebnice str. 43/ zelená tabulka s nadpisem A co je důležité? 
 • Přepiš z tabulky do sešitu a učivo řekni „vlastními“ slovy. 

Aj 

 • opakuj si nová slovíčka  
 • využij testy na Alfu
 • pouštěj si písničky  
20200313_123946 (2).jpg
20200313_123953 (2).jpg
20200313_124001 (2).jpg

16. 3. 18. 3 2020

Všechny podklady k výuce pro toto období jsou >> ZDE <<


10. 3. – 13. 3. 2020

Aj 

 • Učebnice str. 41 
 • Gramatika: otázka + odpověď „Do you like playing tennis?“ „Yes, I do.“ „No, I don´t.“ 
 • Pracovní sešit po str. 53
 • Přehrávání písní na Youtube: 
YouTube player
YouTube player

 

 • Pracovní sešit 1. díl (zelený)  
 • Co už umím str. 34/1. – 5. 

Čj 

 • Pracovní sešit str. 24/15. a 16.
 • Pracovní sešit str. 41/18.