7. B – online výuka

15.6. – 22.6. 2020

F

Z

M

Český jazyk

Ahojky všem!

Tak konečně poslední týden s výukou.

V online hodinách dokončíme VV. Budeme opakovat podle PS a učebnice.

Nezapomeňte, že jste měli za DÚ v PS str. 44/ cv. 6.

V hodinách budeme dělat cvičení

 • uč. str. 98/ cv. 1, str. 99/ cv. 3, 5, str. 101/ cv. 2, 6
 • PS str. 50/ cv. 7

Aj

Skupina Mokrá

 • Učebnice s. 26 cv.1,2
 • Učebnice s. 25 cv. 4ab,
 • Pracovní sešit s.19, cv 5,6
 • Pracovní sešit s.20, cv 1 Opakování slovíčka 2C, dopsat slovíčka 2D

Skupina Böhmová

 • Povinné úkoly:
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny – dokončíme cvičení na předpovědi o budoucnosti (pracovní sešit str. 18-19), projdeme si předložky in a on a budeme opakovat oddíly 2A až 2C
 • Dobrovolný úkol: vymyslete 3 věty s použitím will/won´t (jednu o vzdálené budoucnosti, jednu jako okamžité rozhodnutí, jednu jako předpověď o své budoucnosti);  pošlete je na mail bohmova@zsjoklik.cz

Rj

 • Učebnice 57 slovní zásoba  
 • Učebnice 52/4 a, b) zopakuj a procvič 
 • PS 54/20, 21 pojmenuj zvířátka a spoj  
 • PS 51/15 křížovka pro dobrovolníky 
 • ALF/procvičení slov z lekce 5 

NJ

 • Test Einheit 3 – žádný strach, budeme dělat společně, pokud můžete, vytiskněte si ho, vkládám do Teams.

8.6. – 12.6. 2020

Český jazyk

Všechny vás zdravím!

V online hodinách budeme pokračovat v určování druhů VV.

 • PRACOVNÍ LIST (vytiskni, nebo opiš) – urči druhy VV, které jsme se zatím naučili.
 • Udělej si zápis podle PREZENTACE (Poslední dva druhy VV!!! Hurá!!!)
 • Přikládám i PŘEHLED VV (ten si v každém případě nějak vytiskni a nalep do sešitu, budeš ho potřebovat i v dalších ročnících).

V 1. online hodině si zkontrolujeme pracovní list a naučíme se VV přípustkovou a budeme procvičovat.

Ve 2. online hodině probereme VV přívlastkovou a budeme procvičovat podle PS a učebnice.

M

Rj

ÚKOL Č. 16 

 • Učebnice 43/9 povolání zopakovat 
 • Učebnice 47/ projekt Naše rodina, uč. 45/13. Tvůj úkol je nakreslit nebo vystřihnout z časopisů jednotlivé členy rodiny a nalepit obrázky či fotografie na papír vel. A 3-4. Pak tiskacím nebo psacím písmem napsat, kdo je na obrázku a jaké vykonává povolání. Oskenuj a pošli do 12. 6.  
 • PS 50/14 doplň povolání ve cvičení  
 • PS 53/19 osmisměrka 
 • Písanka 54/10 přepiš azbukou 3 poslední věty a ty mně prosím pak pošli

AJ

Skupina Böhmová

· Kontrola úkolu z minula – učebnice 21/7a: 1) We will start the journey on the 1st of January 2135. 2) The journey will take 250 years. 3) We will be in a suspended animation. 4) Josie will be 13 and Tom 12. 5) No, they won´t. Robot PJ9 will look after us. 6) No, we won´t. 7) Yes, we will. 

· Povinné úkoly:

· Zápis do sešitu – v příloze

· Pracovní sešit 81/ 2C Your future– opište si slovíčka do slovníčku a naučte se je

· Cvičení v Alfu

· Online hodiny – budeme probírat článek Your future v učebnici na str. 24, vysvětlíme si použití will pro předpovědi (učebnice str. 25, pracovní sešit str. 18-19)

· Dobrovolný úkol:

. vymyslete 2 věty s will vyjadřující vzdálenou budoucnost a 2 věty s will vyjadřující okamžité rozhodnutí;  pošlete je na mail bohmova@zsjoklik.cz

 Skupina Mokrá

 • Učebnice s. 24 cv. 1ab,
 • Učebnice s. 25 cv. 2ab,3abc
 • Pracovní sešit s.18, cv 1
 • Opakování slovíčka 2C

NJ

 • Test ALF – otevřený od pondělí do pátku
 • In den Ferien
 • Slovní zásoba: názvy evropských států

 přečíst si: Liliovité , Lipnicovité, Vstavačovité

opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce (popř. nakreslit i obr.)

 • pomalu dobíráme učebnici – tentokrát jsem zadala 3 kapitolky, abych již mohla vybrat sešity.
 • nově máte možnost třídnických hodin – vezměte s sebou sešity v pondělí 15.6. a nechte je ve třídě na katedře – já si tam pro ně přijdu.
 •  pokud nechodíte na třídnické hodiny, domluvte se se spolužákem, který chodí, dejte mu sešit, ať ho také odevzdá.
 • v případě nejasností mne kontaktujte
 •  hezké dny.

F

Z

 • ASIJSKÉ REGIONY – VÝCHODNÍ ASIE + ZEMĚ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE (učebnice str. 112 – 117, pracovní listy + řešení v příloze ).
 • Alf – test Východní Asie – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku. 

1. 6. – 5. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK     

 • Všechny vás moc zdravím!
  • V 1. online hodině se naučíme VV způsobové a měrové,
  • ve 2. hodině VV příčinné a účelové.
 • Udělej si zápis podle PREZENTACE a přikládám PRACOVNÍ LIST (opět – pokud můžeš, vytiskni si a nalep do sešitu, pokud ne, opiš věty do sešitu). Procvičovat budeme v hodinách.
 • A opakuj si VV, které jsme už probrali!

MATEMATIKA

AJ_7B Irena Mokrá

 • Učebnice s. 23 cv. 4ab,5ab
 • Pracovní sešit s.18, cv 3
 • Pracovní sešit s.22, cv 5
 • Pracovní sešit s 23, cv 6
 • TEST Alf 2AB
 • Opakování slovíčka 2C

AJ_7B Petra Bohmová

 • Kontrola úkolu z minula: pracovní sešit 15/4 – 2. část (7-12): 7) will travel, 8) will be, 9) will cost, 10) will have, 11) will carry, 12) will take off
 • Povinné úkoly:
 • Zápis z minulého týdne v příloze
 • Učebnice 21/7a – odpovězte na otázky – z článku (str. 20), písemně do sešitu
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny – dokončíme článek v učebnici na str. 22, vysvětlíme si a procvičíme použití will pro okamžitá rozhodnutí (učebnice str. 23, pracovní sešit str. 16-17)
 • Dobrovolný úkol: vymyslete 2 otázky s použitím will a odpovězte na ně; pošlete na mail bohmova@zsjoklik.cz<mailto:bohmova@zsjoklik.cz>

NJ 

 • Hausaufgabe: pracovní sešit 28/8,9,10 – kontrola v online hodině!

Online hodina:

 • Uč. str. 37/7,8,9 – Spiele, Frag deine Mitschüler, Rätsel
 • Čtení s porozuměním – uč. 38/11 – Rate mal! Wer ist das?

RJ

 • Učebnice 48/I. přivlastňovací zájmena, zopakovat 
 • Učebnice 47/ projekt Naše rodina, uč. 45/13. Tvůj úkol je nakreslit nebo vystřihnout z časopisů jednotlivé členy rodiny a nalepit obrázky či fotografie na papír vel. A 3-4. Pak tiskacím nebo psacím písmem napsat, kdo je na obrázku a jaké vykonává povolání. 
 • PS 48/9 a) najdi apodtrhni všechna povolání ve cvičení 
 • PS 50/12 přiřaď povolání k obrázkům 
 • PS 49/11 vylušti křížovku a znění tajenky mi pošli 
 • Písanka 54/10 přepiš azbukou 4 věty, pak si je přečti  

PŘÍRODOPIS

 • Přečíst si: Lilkovité , Hvězdnicovité opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce (popř. nakreslit i obr.)

FYZIKA

ZEMĚPIS 

25. 5. – 29. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK     

Všechny vás zdravím!

Tento týden budeme pokračovat v určování vedlejších vět. Začneme probírat VV příslovečné.

Udělej si zápis podle PREZENTACE, a pokud můžeš, vytiskni si PRACOVNÍ LIST. Pokud ne, opiš si věty do sešitu. Dopředu si ho nevyplňuj, až se naučíme další VV. Budeme procvičovat v online hodinách.

MATEMATIKA

 • Slovní úlohy  – úkol – řešení – zkontroluj si řešení minulého úkolu.
 • Kosoúhlé rovnoběžníky – zápis – nalep nebo opiš a přerýsuj do sešitu.
 • Test ALF: Procenta – otevřen do 30.05. Test je na čas, ale máte víc pokusů.

AJ_7B Irena Mokrá

 • Učebnice s. 22 cv.1
 • Učebnice s. 23 cv.2,
 • Pracovní sešit s.16, cv1, 2
 • Pracovní sešit s.17, cv 3, 4
 • Opakování slovíček 2B, dopsat slovíčka 2C
 • Test alf 1CD

AJ_7B Petra Bohmová

 • Kontrola úkolu z minula: Pracovní sešit 14/3: 2) orbit, 3) robots, 4) satellite, 5) astronaut, 6) planet
 • Povinné úkoly:
 • Zápis z minulého týdne v příloze
 • Pracovní sešit 15/4 – 2. část (7-12) – doplňte slovesa v budoucím čase
 • Pracovní sešit str. 81- opište si do slovníčku slovíčka 2B
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny – procvičíme vyjádření budoucnosti pomocí will (doděláme chybějící cvičení v učebnici na str. 21 a v pracovním sešitě na str. 15), budeme probírat článek Detective of the year (učebnice str. 22-23)
 • Dobrovolný úkol: vymyslete 2 věty o budoucnosti s použitím will a 2 s použitím won´t; pošlete mi je na mail bohmova@zsjoklik.cz

NJ 

 • Slovní zásoba: popis osob, spojení se slovesy „spielen“ a „machen – naučit
 • Online hodina: otázky:
  • „Was machst du gern?“
  • „Was machst du nicht gern?“
  • „Was machst du am liebsten?“
 • Učebnice str. 36/5, 37/7,8      Pracovní sešit 28/8,9,10

RJ

ÚKOL Č. 14

 • Učebnice 47-48/slovní zásoba, zopakovat
 • PS 48/9 a) doplň zájmena мой, моя, мои (množné číslo)
 • PS 47/8 Kontrola přivlastňovacích zájmen,viz. příloha
 • Písanka 54/10 přepiš azbukou 3. a 4. řádek, pak si je přečti
 • Video – zopakuj si počítání při zábavném videu (jiná verze) Pаз два три четыре пять, вышел зайчик погулять, slova a překlad najdeš v příloze
YouTube player

PŘÍRODOPIS

 • Přečíst si: Miříkovité , Hluchavkovité
 • Opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce (popř. nakreslit i obr.)

FYZIKA

 • Odraz a lom světla – zápis – nalep nebo opiš a překresli do sešitu, prostuduj v učebnici.
 • Učebnice s. 101 cv. 1+2, s. 104 cv. 2+3, s. 106 cv. 1 + 2 – promysli odpovědi a řešení.

 • ASIJSKÉ REGIONY – ZAKAVKAZSKO A STŘEDNÍ ASIE (učebnice str. 104 – 107 + PŘÍLOHA).

18. 5. – 22. 5.

Čj

Všechny vás zdravím!

V první online hodině se začneme učit vedlejší věty, budeme probírat VV podmětnou a předmětnou, udělej si zápis podle PREZENTACE.

V obou hodinách budeme procvičovat VV.

 • v uč. str. 92/cv. 1, 3, 1 – dole
 • str. 93/ cv.1,3
 • PS str. 42/ cv. 4, 5,7
 • Pokud můžeš, vytiskni si PRACOVNÍ LIST a nalep si ho do sešitu.

M

 • Promile – úkol – řešení – zkontroluj si řešení minulého úkolu.
 • Rovnoběžníky – zápis – nalep nebo opiš do sešitu.
 • Slovní úlohy – zadání – domácí úkol na tento týden.

F  

 • Zatmění – zápis – nalep nebo opiš do sešitu, doplň obrázky podle instrukcí.
 • Zatmění – prezentace – projdi a prohlédni si obrázky a videa.

Z

 • ASIJSKÉ REGIONY – ROZDĚLENÍ ASIE + BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD (ÚKOLY V PŘÍLOZE).
 • Alf – test Asie – poloha, povrch, vodstvo – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku.   

Rj

ÚKOL Č. 13

 • Učebnice 48/slovní zásoba, 3.  část, přečíst si
 • Učebnice 44/11 a)
 • PS 47/7 osmisměrka
 • PS 47/8 Napiš k přivlastňovacím zájmenům členy rodiny
 • Písanka 54/10 přepiš azbukou první 2 řádky a přečti si je

AJ

Skupina Böhmová

 • Kontrola úkolů z minula v příloze
 • Povinné úkoly:
 • Pracovní sešit str. 81 – opište si do slovníčku slovíčka 2A a naučte se je
 • Pracovní sešit 14/3 – z písmen sestavte slova, která se hodí k daným větám 
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny – článek Star travellers (učebnice str. 20), vysvětlíme si a procvičíme vyjádření budoucnosti pomocí will (učebnice str. 21, pracovní sešit str. 14-15)
 • Dobrovolný úkol: Pracovní sešit 66/3 – přečtěte si článek o Shakespearovi a rozhodněte, jestli jsou věty pod ním pravdivé nebo ne, odpovědi mi pošlete na mail bohmova@zsjoklik.cz

Skupina Mokrá

 • Učebnice s. 20 cv.1
 • Učebnice s. 21 cv.2,3,4,5
 • Pracovní sešit s.15, cv.4,5,6
 • Opakování slovíček 2A, dopsat slovíčka 2B

NJ

 • Naučit se slovíčka k popisu osob – viz příloha
 • Online hodina:
  • kontrola úkolu PS: 27/5,6
  • gern, am liebsten – „Was machst du gern?“ „ Was machst du am liebsten?“

 • přečíst si:  Růžovité (str.94-95), Bobovité (str.96-97)
 • opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce (popř. nakreslit i obr.)

11. 5. – 15. 5. 2020

M

 • Procenta – úkol – řešení – zkontroluj si domácí úkol z minulé sady.
 • Čtyřúhelníky – zápis – nové učivo nalep nebo opiš a pečlivě přerýsuj do sešitu.
 • Promile – úkol – vyřeš, vyfoť a pošli.

Čj

Všechny vás zdravím!

V minulých hodinách jsme opakovali větné členy, tento týden v tom budeme pokračovat.

1. online hodina:

 • zkontrolujeme úkol – určit větné členy ve větách:
  • Chovatelé vyšlechtili zelené, modré, žluté, bílé a fialové andulky.
  • Moderní zemědělské stroje postupně nahradily koně a voly.
  • Koupili jsme si semínka ředkviček, mrkve a řeřichy.

2. online hodina: budeme procvičovat látku:

 • uč. str. 88/ cv. 1, str. 83/ cv. 3, 4
 • PS str. 40/ cv. 2

AJ

Skupina Böhmová

Úkoly pro všechny:

 • Učebnice 18/3a – doplňte podle obrázků – celé věty do sešitu
 • Pracovní sešit 12/3 – napište minulý čas, označte pravidelná slovesa
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodiny podle rozvrhu – dokončení a opakování 1. lekce, popř. začátek 2. lekce
 • Dobrovolný úkol: pracovní sešit 12/2 – spojte věty A a B, použijte spojku so (takže) nebo because (protože); pošlete mi na mail bohmova@zsjoklik.cz

Skupina Mokrá

 • Učebnice s. 20 cv.1
 • Pracovní sešit s.75, tabulky 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
 • Pracovní sešit s.14, cv.1,2,3 Opakování slovíček 2A

Rj

 • Učebnice 42/7 zopakuj si názvy povolání
 • PS 45/3 křížovka zopakuj si dny v týdnu
 • PS 47/8 Napiš jen přivlastňovací zájmena tiskacím písmem
 • Písanka 53/10 přepiš azbukou další tři řádky, tuto stranu pak naskenuj a mně odešli
 • Učebnice 48/ 4 nová slovíčka zopakovat

NJ

 • Opakování učiva – Uhr/Stunde
 • PS str. 27/4
 • Uč str. 34/3
 • Online hodina 12.5. – Personen beschreiben – slovní zásoba k popisu vlastností osob

F

 • Dobrovolný úkol – řešení – zkontroluj si a oprav.
 • Světlo – zápis – nalep nebo opiš do sešitu. Nastuduj v učebnici (s. 98 – 101), promysli řešení úloh 1 a 2 na s. 100.
 • Na online hodině dokončíme úlohy na hydrauliku a budeme počítat příklady na opakování.

Př 

 • přečíst si:  Pryskyřníkovité (str.90-91), Brukvovité (str.92-93)
 • opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce (popř. nakreslit i obr.)
 • vypadá to, že již se na výuku nesejdeme, sešity si v červnu budu vybírat – pak si domluvíme termín předání sešitů, tak ať máte vše OK, pěkné dny

Z

4. 5. – 7. 5. 2020

Čj

Ahojky všem!

V 1. hodině (út) budeme procvičovat větné členy.

Zkus si doma určit větné členy (věty napiš do sešitu, zkontrolujeme v hodině):

 • Na naší zahradě vesele skákala tři štěňátka.
 • Pošli mi z výletu pěkný pohled!
 • Velká brána do dvora byla otevřená.

            Ve 2. hodině (čt) probereme přístavek. Udělej si na čtvrtek zápis podle PREZENTACE.

Přikládám PRACOVNÍ LIST (na čtvrtek), který si můžeš vytisknout a vlepit do sešitu. Budeme procvičovat v hodině.

 • přečíst si:  Listnaté stromy a keře (str.88-89)
 • opsat do sešitu shrnutí a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu
 • Někteří jste mi ještě neposlali test- pořád na ně čekám. Krásně zpracovanou prezentaci měl Ríša- velká pochvala.

… udělejte si vycházku a mrkněte na listnáče, které rostou ve vašem okolí

… prima dny!

Rj  

 • Učebnice 41/4 b), c) zopakuj si přivlastňovací zájmena a spoj ruské a české ekvivalenty
 • PS 47/7 Osmisměrka dle předcházejícího cvičení najdi 8 členů rodiny
 • Písanka 53/10 přepiš azbukou tři řádky
 • Učebnice 47/slovíčka druhou část zopakovat

AJ

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula – pracovní sešit 10/1: 2) moved, 3) got, 4) leave, 5) great, 6) party, 7) booked, 8) loads
 • Úkoly pro všechny:
 • Pracovní sešit 80/slovíčka z 1. lekce – části Activities + Culture – napsat do slovníčku
 • Zápis do sešitu z minulé hodiny v příloze
 • Cvičení v Alfu
 • Online hodina ve středu – opakování „Likes/Dislikes“, článek Families v učebnici na str. 16
 • Dobrovolný úkol: pracovní sešit 11/6 – odpovězte na otázky o svém nejlepším kamarádovi a pošlete na mail bohmova@zsjoklik.cz

Skupina Mokrá

 • Učebnice s. 18 cv.4 písemně do sešitu
 • Pracovní sešit s.12, cv.1,2,3,4
 • Pracovní sešit s.13, cv.5
 • Opakování slovíček 1D, dopsat slovíčka 2A

F

 • Archimedův zákon – řešení – zkontroluj si úkol z předminulé sady.
 • Archimedův zákon – plyny – splň úkoly zadané v příloze.
 • Na online hodině budeme řešit úlohy na hydrauliku – zopakuj si Pascalův zákon.

M

 • Procenta – cvičení 3 – řešení – zkontroluj si domácí úkol z minulé sady.
 • Promile – zápis – nové učivo nalep nebo opiš do sešitu, úkol vyřeš a pošli.

NJ

 • Uč. 34/1 – Naučit se slovíčka ze sešitu
 • On-line hodina: rozdíl mezi Uhr/Stunde, otázky: „Bis wann bleibst du?“ „Wann kommst du“
 • PS str.26/1,2,3  str.27/4

Z

27. 4. – 30. 4. 2020

Čj

Všechny vás moc zdravím.

1. hodině v tomto týdnu budeme opakovat přívlastek shodný a neshodný.

Ve 2. hodině se naučíme přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný.

(Přikládám PRACOVNÍ LIST – můžeš si ho vytisknout a nalepit. Pokud nemáš možnost tisku, nic se neděje.)

 • Udělej si zápis podle PREZENTACE, nekopíruj! Tím, že si zápis opíšeš, se zároveň i učíš.
 • DÚ: (Pouze pro ty, co mi úkol zatím neposlali – ostatní chválím.) Urči větné členy v těchto 3 větách:

            Můj kamarád si ve škole sedl na místo u okna.

            Večer naše kočka rychle vyběhla na dvůr.

            Půjčil jsem Jirkovi svůj sešit do matematiky.

Ofoť (nebo napiš přímo do mailu) a pošli mailem. Nezapomeň se podepsat!

M

 • Procenta – cvičení 2 – řešení – zkontroluj si minulý úkol.
 • Procenta – cvičení 3 – nalep nebo opiš do sešitu, úkol spočti, vyfoť a pošli do pátku
 • Na online hodiny si připrav sešit a psací potřeby.

 • přečíst si:  Krytosemenné rostliny -semena v plodech (str.87)
 • opsat a překreslit do sešitu tabulku ze str. 87 – Srovnání dvouděložných a jednoděložných rostlin

Aj

Skupina Böhmová

· Kontrola cvičení z minula -pracovní sešit 9/5: 2) Now, my father plays tennis, but when he was younger, he played football. 3) Now, my cousins have a cat, but when they were younger, they had a dog. 4) Now, we write e-mails, but when we were younger, we wrote letters. 5) Now, I listen to music, but when I was younger, I collected stamps. 6) Now, my sister eats healthy food, but when she was younger, she ate hamburgers.

· Úkoly pro všechny:

· Pracovní sešit 10/1 – doplňte do textu slova z rámečku nahoře, pomůže vám článek v učebnici na str. 14

· Zápis do sešitu z minulé hodiny v příloze

· Cvičení v Alfu

· Online hodina ve středu – opakování „Invitations“, nově „Likes/Dislikes“

· Dobrovolná aktivita: video Making, Accepting and Declining an Invitation in English

YouTube player

Irena Mokrá

 • Učebnice s. 14 cv.2 písemně do sešitu
 • Učebnice s. 15 cv.3  písemně do sešitu, cv.4, 5 ústně
 •  Pracovní sešit s.10, cv.1,2,3
 • Pracovní sešit s.11, cv.4,5,
 • Pracovní sešit s.13, cv.6,7  video Making, Accepting and Declining an Invitation in English: https://www.youtube.com/watch?v=TbITdAq_IQQ

F

Z

NJ

 • Odešlete mi prosím opravené nebo neopravené testy (někteří už tak učinili). Prohlédněte si Einheit 3 – třetí lekci a zjistěte, co nás ve středu čeká!

Rj  

 • PS 39/25 Křížovky-vypracuj všechny 3 tajenky, kontrola společně na on-line hodině 
 • Písanka 52/9 začneš předposledním řádkem a slovem  Жук (žuk) brouk, cvičení dokončíš. Krátká slova napiš dvakrát, dlouhá slova stačí jednou, přečteme si je společně na on-line hodině 
 • Učebnice 40/3 a), 41/4 b), c), 47/slovíčka zopakovat 
 • Podívej se na video Зайчик a procvič si znovu číslovky-viz příloha č. 1 

20. 4. – 24. 4. 2020

ČJ

Všechny vás zdravím!

Udělej si dnešní úkoly, ať na další videohodině můžeš dobře pracovat!

 • PS str. 37/ cv. 1a – doplň přísudky a podtrhni ve větách podměty.
 • Udělej si zápis podle PREZENTACE.
 • PS str. 37/ cv. 2 – napiš věty s uvedenými předměty a urči jejich pád.

Kontrolovat budeme v hodině.

M

 • Procenta – cvičení1 – výsledky – zkontroluj a oprav si řešení.
 • Procenta – sleva a zdražení – nalep nebo opiš do sešitu.
 • Procenta – cvičení2 – vypočti, vyfoť, pošli na e-mail.

AJ

Skupina Böhmová

 • · Kontrola cvičení z minula v příloze
 • · Úkoly pro všechny:
 • · Pracovní sešit 9/5 – ke každé větě vyberte jedno sloveso z rámečku nahoře, věty tvořte podle příkladu a obrázků; používáte přítomný a minulý čas
 • · Pracovní sešit 80/slovíčka 1D – opište si do slovníčku
 • · Cvičení v Alfu
 • · Online hodiny podle rozvrhu – zaměříme se na poslechy v učebnici na str. 13 a 14, dále procvičíme výslovnost slovíček, konverzaci a bude prostor pro vysvětlení toho, co vám není jasné
 • · Dobrovolná aktivita: Alf – procvičení slovíček 1D s názvem „Dobrovolné“

Skupina Mokrá

 • Učebnice s. 13 cv.5a písemně do sešitu
 • Pracovní sešit s.9, cv.5
 • Učebnice s. 14 cv.1 přečíst a ústně si přeložit
 • Opakování slovíček  1C, dopsat si do slovníčku 1D

F

Rj

ÚKOL Č. 9

PŘÍLOHA 2

 • Text písně
 • Раз два три четыре пять – 1, 2, 3, 4, 5
 • вышел зайчик погулять – vyšel si zajíček na procházku
 • Раз два три четыре пять – 1, 2, 3, 4, 5
 • зайчик любит танцевать – zajíček miluje tanec, rád tancuje
 • Chválím všechny, kteří dosáhli v testu Alf 90–100 % bodů, také pěkné výsledky jsou kolem 80 %. Chci ale hlavně upozornit ty, kteří mají kolem 50 a méně procent, že je to už špatný výsledek. Můžete si test vždy udělat několikrát, dokud nebudete s výsledky spokojeni. Pozor, i když jsem tyto testy zadala pouze jako procvičení (z důvodu několikerého spuštění), budu vše hodnotit známkou.
 • Přeji Vám pěkné sluneční dny a hodně trpělivosti

NJ

 • V příloze je přiložený test 2. Lekce
 • Pokud máte možnost, vytiskněte a vyplňte, pokud ne, přepište do sešitu.
 • Test opravíme a zkontrolujeme v 1. Online hodině v Teams.

Př 

 • přečíst si: Zástupci jehličnanů (str.84 -85), Okrasné jehličnany (str.86)
 • opsat do sešitu shrnutí a vypsat zástupce 
 • udělejte si vycházku a mrkněte na jehličnany, které rostou ve vašem okolí

… sluníčkové dny

Z

Dějepis

 • Dávno již tomu, co jsem připsal něco k dějepisu. Proto poďme dál!
 • Viděli jsme, co udělá s chudými zoufalými lidmi strach z konce světa, když si po svém vyloží myšlenky na reformu společnosti a církve. Zapamatujme si to! Když lidi nemají co ztratit, tak se chovají jinak než když se jim daří.
 • Teď se mrknem na dva další historické mezníky. Nejdřív to budou objevné plavby, díky nimž se úplně změnily dějiny nejen Evropy. Potom renesance a humanismus, které stály u zrodu moderní evropské společnosti.
 • Pro vás to znamená podívat se na dva díly seriálu Byl jednou jeden člověk
 • Kdyby vás objevné plavby zaujaly, určitě mrkněte na další dva blázny

Myslím, že nikdo z nás by na ty lodě nevlezl ani za milión 🙂

14. 4. – 17. 4. 2020

M

Aritmetika

 • Procentová část – zkontrolujte si řešení Př.4 a Př.5
 • Procenta – cvičení 1 – nalep nebo opiš do sešitu, vypočti.

Čj

Ahojky všem!

Dnes budeme opakovat shodu podmětu s přísudkem.

 • Dělej si postupný zápis podle PREZENTACE.
 • PS str. 36/ cv. 3a + kontrola podle ŘEŠENÍ. V každé větě podtrhni podmět/y.

F

 • Zkontrolujte si minulou práci – Plyny – dodatek – řešení.
 • ALF: Malý plynový testík – Nejdříve nastudujte vlastnosti plynů. Pak splňte test. Vezměte si na pomoc sešit i učebnici. Opakujte test tak dlouho, dokud nebudete spokojeni s výsledkem. Do pátku 17. 4.

Aj

Skupina Mokrá

 • Od 14. 4. začínáme s výukou žáků v on-line komunikačních hodinách s využitím aplikace Teams, která je součástí Office365.
 • Projděte a zopakujte si učivo probrané v online výuce od 11.3.  a  spolu si vyzkoušíme pomocí aplikace Teams vyřešit případné dotazy, které k němu budete mít a zkontrolujeme výsledky z 6 – 8.4.
 • Vaše první online komunikační hodina začíná ve středu 15. dubna v 10 hod.

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula: Pracovní sešit 8/2: 1) brother, uncle 2) daughter, niece, granddaughter 3) grandmother, wife, mother 4) nephew, son, cousin

· Úkoly pro všechny:

 • Učebnice 12/2 – poslechněte si (mp3) a zároveň sledujte článek, přeložte si jej a pojmenujte lidi na fotkách
 • Učebnice 13/3a překreslete si do sešitu rodinný strom a doplňte jména podle článku na str. 12 (stačí bez obrázků)
 • Cvičení v Alfu (vezměte si k ruce článek na str. 12 a cvičení v sešitě)
 • Online hodina ve středu 15. 4. (9 – 9,45 hod) – připravte si případné dotazy k tomu, co vám není jasné
 • Dobrovolná aktivita: video Family Tree Chart https://www.youtube.com/watch?v=zNLRiB-qOAs

Z

 • Austrálie – učebnice str. 80 – 85 – zápis do sešitu v příloze.
 • Alf – test Austrálie a Oceánie – zkus i víckrát, ať si zlepšíš známku. 

Rj

      ÚKOL Č. 8

 • Učebnice 35/13 Procvič si opět číslovky, sčítej, odčítej, další pokyny v příloze 
 • PS 39/23 Spočítej, přečti a procvič v ruštině 
 • Písanka 52/9 Přepiš slova dvakrát, další pokyny v příloze 

NJ

 • Cvičení v Alfu – Familie

 • přečíst si: Nahosemenné rostliny (str.82 -83)
 • Sami si vypište výskyt a význam nahosemenných rostl., jejich dělení na jinany a jehličnany-ke každé skupině důležité informace.

6. 4. – 8. 4. 2020

ČJ

Všechny vás zdravím!

 • Dnes dokončíme opakování přísudku. Čti si a dělej zápis podle PREZENTACE.
 • Až budeš druhy přísudků umět, udělej si ALF test – Druhy přísudků (procvičování).
 • PS str. 48/ cv. 10 – ve větách podtrhni podměty a doplň i/y, pak zkontroluj podle ŘEŠENÍ.

Všem vám přeji hezké Velikonoce!

M

F

 • Dodatek k plynům – nalep nebo opiš do sešitu, doplň. Použij učebnici. Řešení pošlu příště.

Aj

Skupina Mokrá

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula: Pracovní sešit 8/1: 2g, 3f, 4h, 5a, 6d, 7e, 8b
 • Opakování slovíček 1C – výslovnost si poslechněte např. na https://cs.forvo.com/search/
 • Pracovní sešit 8/2 – podívejte se na rodinný strom a podle něj dopište rodinné vztahy
 • Cvičení Alf

Rj

ÚKOL Č. 7 

 • Ještě jednou zábavné procvičení číslovek, učebnice 35/15, podle zadání napiš čísla na 12 čtverečků, z jedné strany slovem, z druhé číslicí, pak si zahraj pexeso a pokaždé si číslici přečti rusky nahlas 
 • PS 38/21 a) – číslovky sis právě procvičil(a), teď si je napiš správně slovem 
 • PS 38/21 b) – číslovky napiš správně číslicí 
 • PS 39/24 – číslovky, které najdeš v písmenkovém hadu přelož do ČJ a pak mi je pošli emailem. Je jich celkem 6. 
 • Písanka 47/7, napiš si tvrdý znak podle návodu, 3 řádky 
 • V příloze máš pokyny k programu Alf   

NJ

 • ALF – 2 cvičení – Farben (barvy), Ostern (Velikonoce)

Frohe Ostern!

 • přečíst si a zopakovat zápisy od: Kořen (str.68) po Rozmnožování rostlin (str.80) – dobrali jsme tematický celek. Zkuste vytvořit písemku (doplněný pracovní list, či prezentaci) tak , aby v ní byla z každé kapitoly alespoň 1 otázka (a odpověď). Tvořte různé typy úkolů – vyber, přiřaď, vysvětli pojem, doplň text …. jak už jsme dělali na papír. Popř. můžete i na papír, vyfotit a poslat.

Moc Vás všechny na dálku zdravím!

Je to teď takové složitější – tak hlavně, že si čtete, něco se dozvíte, zapíšete – trochu se tím snad i zabavíte…

Budu pak sešity kontrolovat – zápisy budou určitě odlišné  – ale hlavně aby byly (někdo bude mít úplně krátký, někdo delší) – abych věděla, že jste to přečetli  a byli chvilku s knihou …

Také zadávám kapitoly hned v 1. období týdne (Po-St)- ale je to na celý týden – je mi jedno, který den se tomu budete věnovat, zda si  v 1 dnu uděláte obě kapitolky …

Čekají Vás VELIKONOCE, tak tentokrát jen 1 učivo – pokud máte někde nějaký restík – doplňte si ho, ať z vás mám radost – smajlík smajlík smajlík (nemůžu je psát do textu – prý se to rozhodí).

Zkoušet z toho nebudu, ale po dobrání tematického celku mi napíšete svou písemku – to Vám potom ještě upřesním, krásné dny, myslím na Vás …

D

 • Dějepis je teď bohužel na okraji učiva, které do sebe musíte každodenně dostávat. Přesto vám sem hodím odkaz plný krátkých videí a bylo by fajn, kdybyste si ho prošli (je tam 103 odkazů) a aspoň dva nebo tři příspěvky si přehráli. Snad tam najdete něco, co vás zaujme. Jak se sejdeme, poptám se, co vám utkvělo!

2. 4. – 3. 4. 2020

Čj

Ahojky všem!

Dnes si zopakujeme PŘÍSUDEK. Dělej si postupný zápis podle PREZENTACE (1. část).

 • uč. str. 81 – přečti si růžový rámeček
 • uč. str. 81/ cv. 1 a) – vypiš do sešitu přísudky a urči jejich druh, pak si správnost zkontroluj podle ŘEŠENÍ

!! Někteří nesplnili test Věty D, J, E. Pokud mi napíšete odůvodnění, proč jste test nedokončili, dám vám ještě jednu možnost. Ostatní chválím za snahu. M.V.

M

F

 • Proudění vzduchu – učebnice s. 93 – 96. Prostuduj, do sešitu opiš tabulku na s. 96.

AJ

AJ Irena Mokrá

 • Zkontrolovat výsledky

Učebnice s.13, cv.4 a – 2Nicola-aunt, 3Henry-cousin,4William-grandfather, 5Dennis-father, 6Peter-uncle.

4b – 2Chloe-niece, 3Dan-nephew, 4April-wife, 5Heather-mother, 6Susan-sister.

Pracovní sešit s.8 cv.2 – 1.brother,uncle, 2.daughter,niece,granddaughter, 3.grandmother,wife, mother, 4.nephew,son,cousin,grandson, 5.grandfather,father,husband, 6.sister,daughter, 7.children,grandchildren, 8.parents,grandparents

cv, 3 – 2the oldest, 3twins, 4the youngest, 5cousin, 6only child, 7grandparents, 8died

 • Učebnice s. 13 cv.5a přečtěte si věty jako vzor a do sešitu je písemně upravte o svém prarodiči
 • Pracovní sešit s.9, cv.6.

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula v příloze
 • Úkoly v tomto pořadí:
 • Pracovní sešit 8/1 – poslechnout na CD a spojit, co k sobě patří
 • Opakování slovíček – pracovní sešit 80/1A a Life stages (admire – start school)
 • Opakovací cvičení Alf na slovíčka (snažte se dosáhnout co nejlepšího výsledku)
 • Test Alf na slovíčka – máte jen jeden pokus, na známky, test otevřen čt-pá (2. – 3.4.)

NJ

Během čtvrtku posílám na maily přehled, jak pracujete v ALFU, kdo si chcete ještě něco dodělat, pište!

 • Začneme s opakování číslovek, v ALFU vás čekají tři cvičení, Zahlen 1, Zahlen 2, Zahlen 3. Udělejte prosím do neděle.!

Rj

ÚKOL Č. 6

 • Zábavné procvičení číslovek, učebnice 35/12, podle zadání zapisuj čísla, která Ti padnou a pak si je přečti rusky nahlas
 • PS 38/20 doplň chybějící písmena (kontroluj dle cvičení 37/19), přečti si všechny číslovky
 • Písanka 50/8, dokonči cvičení, dopiš slabiky s písmenkem Жж, na každém řádku měj 4 slabiky
 • V programu Alf je pro Tebe nachystáno malé opakování

Z

 • AUSTRÁLIE
 • 1. UČEBNICE STR. 78 – 79 – ZÁPIS DO SEŠITU V PŘÍLOZE.
 •  2. PRACOVNÍ LIST – PRACUJ S ATLASEM NEBO POMOCÍ INTERNETU, NA KONCI NAJDEŠ ŘEŠENÍ.
 •  3. PREZENTACE – CESTA PO AUSTRÁLII.

30. 3. – 1. 4. 2020

Čj

 • Všechny vás zdravím!
 • Zopakovali jsme si podmět, tak si vyzkoušejte:
 • 1.Alf – podmět (procvičování)
 • 2. cvičení na stránkáchhttp://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_117 (do kolonky JMÉNO stačí zadat křestní)
 • 3. uč. str. 80/ cv. 5 – písemně do sešitu + kontrola (viz ŘEŠENÍ)
 • (Upozorňuji, že někteří nemají dokončené starší testy v ALFu.)
 • Pokud máte jakýkoliv problém (třeba s ALF testy), napište mi na mail vlkova@zsjoklik.cz a určitě vám pomůžu.

M

 • Zkontroluj minulý úkol.
 • Procenta -úvod – nalep nebo přepiš do sešitu, spočítej zadané úkoly.
 • Řešení úloh na trojčlenku pošli e-mailem.

F

 • Přetlak, vakuum a podtlak – uč. s. 91 – 93. Přečti si a do sešitu zapiš rámeček na s. 93
 • Alf: Malý kapalinový testík – vyzkoušej si

AJ

Skupina Mokrá

 • Dopište si do slovníčků chybějící výslovnost například z https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/page
 • Dodělejte si test Alf a snažte se dosáhnout 100%.–  vaše výsledky budu hodnotit. (chybu našel jako první Jakub – gratuluji)
 • Učebnice s.13, cv. 4 ab tabulku přepsat do sešitu a na základě textu na s.12 vyplnit
 • Pracovní sešit s.8 cv.2,  3 Opakování slovíček  1C

Skupina Böhmová

 • Kontrola cvičení z minula v příloze
 • Pracovní sešit
 • 6/2 poslechněte si na CD, které máte vložené v pracovním sešitě a doplňte rozhovory
 • 80/slovíčka 1C – opsat do slovníčku
 • Učebnice
 • 12/1a doplňte dvojice členů rodiny a napište je do sešitu; pokud něčemu nerozumíte, najděte si ve slovníku/na internetu
 • 12/1b – pospojujte věty, jak k sobě patří – např. 1e – do sešitu
 • Cvičení Alf

RJ

 • Učebnice 34/11a) – přečíst dvakrát 
 • PS 37/19 – spojit, 38/20 – doplnit chybějící písmenka v tiskací formě 
 • Písanka str. 49 a 50 – napiš slabiky se щЩ (šč), pak se vrať na str. 47/8 a přečti si všechny napsané slabiky, přelož si je, popř. si k nim dopiš český překlad 
 • Chválím úkol z Alfa, všem, kteří splnili, píši známku 1, ostatní si ho mohou dodatečně dodělat 

NJ

 • Děkuji všem, kteří test zvládli!!!
 • Rozhodla jsem se, že zatím nebudeme začínat novou lekci a zopakujeme to, co už umíte nebo jste zapomněli.
 • Začneme opakováním pozdravů a dnů v týdnu.
 • Cvičení v ALFU – Grüsse/Wochentage – můžete opakovat, až budete s výsledkem spokojeni

 • Přečíst si kapitoly: Semena a plody (str.78-79) a Rozmnožování rostlin (str.80-81)
 • z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí, přepsat z textu funkce a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

26. 3. – 27. 3. 2020

Čj

 • Ahojky všem! Mám radost, že většina z vás pracuje a snaží se, i když to nemáte lehké! Myslím na vás.
 • 1. ALF test na známky – Věty D, J, E – POZOR – jde o test, máš tedy pouze jeden pokus.
 • 2. Základní větné členy – prezentace + zápis
 • 3. Učebnice str. 78, 79 – přečíst růžové rámečky
 • 4. Učebnice str. 80 / cv. 2 – vypsat do sešitu pouze podměty a určit jejich slovní druh (pak zkontrolovat podle ŘEŠENÍ)
 • 5. Učebnice str. 80/ cv. 3 – ústně + kontrola ŘEŠENÍ

M

 • Zkontrolujte si řešení minulých úkolů.
 • Trojčlenka – spočtěte příklady 21, 22 a 27.
 • Učebnice Aritmetiky s.69 cv. 4 první sloupeček.

Aj

Skupina Böhmová

Učebnice

 • 11/6c – projděte si modrý rámeček a pokud některému slovu nerozumíte, najděte si ve slovníku (na internetu); tyto výrazy používáme, když něco hodnotíme (jaké to bylo)
 • 11/7 – opište otázky do sešitu a písemně přeložte
 • Pracovní sešit 6/1 – doplňte do vět podle obrázku slova z rámečku nahoře (v minulém čase)
 • Cvičení Alf

Skupina Mokrá

 • Zkontrolovat výsledky:
 • Učebnice s.13, cv.3a 1.řádek William, Heather, 2.řádek Dennis, Susan,Peter,April,Nicola, 3. řádek Dan, Jack, Chloe, Henry
 • 3b- 2cousin, 3father, 4grandchildren, 5wife, 6grandson, 7aunt, 8aunt, 9parents, 10 daughter
 • Opakování slovíček  1C
 • Test Alf – opakováni lekce 1AB, snažte se dosáhnout 100%.

Rj 

ÚKOL Č. 4 

 • Písanka str. 46/5 a, b, písmenko щЩ, viz příloha 
 • PS str. 37/17 b 
 • Program Alf 

NJ

Děkuji všem, kteří test zvládli!!!

 • Pokud máte pocit, že je možné se zlepšit, máte možnost!!! Test je znovu otevřen od čtvrtku do pátku! Značím si jen lepší výsledek!
 • Další úkoly až v pondělí.

F

 • Základy meteorologie – uč. s. 86 – 88 – přečtěte si včetně textu po okrajích.
 • Do sešitu napište nadpis a opište rámeček na s. 88.
 • Zopakujte si vlastnosti kapalin (mimo výpočty) – příště přijde testík.

Z

 • učebnice str. 75 – 77 – přečíst + zápis do sešitu v příloze.

23. 3. – 25. 3. 2020

ČJ

 • Věta D, J, E – 2. část prezentace – Udělej si zápis podle prezentace.
 • PS str. 35/ cv. 1. a) – doplň i/y, b)- podtrhni věty jednočlenné
 • Řešení – zkontroluj si práci
 • Upozorňuji, že budu testy Alf časově omezovat.
 • Příště bude testík – prověrka na známky (věta J, D, E)!
 • Další stránky, na kterých si můžeš procvičovat:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/69-7-rocnik

Nahoře online cvičení – český jazyk, pak úplně dole vlevo vybrat třídu – téma: skladba – podtéma: vybereš, co teď probíráme.

Ale můžeš procvičovat všechno, co chceš.

https://testi.cz/testy/cestina/

Řešení:

cv. 1:

Navštívili jsme město Přibyslav. Venku se ochladilo a zábly nás uši. Blesky křižovaly oblohu a vzápětí prudce zahřmělo. Tatínka bolela záda, a proto nám nemohl pomoci vybírat brambory. Podej mi brýle. Zbyškovi bylo smutno, protože ztratil plyšového medvídka. Děti prošly smrkovým mlázím. Hustě pršelo, a proto jsme se schovali do srubu. Děti se vrátily hladovy. Pozor na chodce. Bylo vedro, a tak se všichni koupali v nedalekém rybníku. Ráno lilo jako z konve. Sníh roztál, přišlo jaro a přiletěli první čápi.

+příloha

M

 • dopočítat úkol z minula + trojčlenka úlohy 16 -20. Řešení pošlu příště
 • Procvičení učebnice Aritmetiky s. 84 cv. 5 první sloupeček

AJ

Irena Mokrá

 • Zkontrolovat výsledky
 • Učebnice s. 12, 1a- 1grandmother, 2father,3daughter,4brother,5wife,6uncle
 • 1b-1e,2a,3b,4c,5d
 • Pracovní sešit s. 8, cv.1 – 2g,3f,4h,5a,6d,7e,8b
 • Učebnice s.13, cv.3a do sešitu vypracovat rodokmen dle textu na s. 12
 • 3b napsat do sešitu rodinné vztahy
 • Pracovní sešit s.9/4
 • Opakování slovíček 1B, 1C

Petra Bohmová

 • Kontrola cvičení z minula
 • Prosím, znovu si označte chyby a opravte. Po návratu do školy si vše zkontroluji.
 • Učebnice

11/4a

 1. Did they take anything else?

No, they didn´t.

 • Did you phone the police?

Yes, we did.

 • When did you come back?

We came back on Tuesday.

11/5a

 1. Were Mr and Mrs Salt here?

No, they weren´t.

 1. Were they in London?

No, they weren´t. They were in Paris.

 1. When did they come back?

They came back on Tuesday.

 1. Why did they come back early?

Because Mrs Salt was ill.

 1. Did the thieves take anything else?

No, they didn´t.

 1. Did Sweet Sue find the thief?

No, she didn´t.

 1.  When did they arrest the gardener?

They arrested him two days ago.

 • Pracovní sešit
  7/5 – vytvořte z daných slov otázky a odpovězte na ně – podle příkladu

  7/6 – podle smyslu ostatních vět doplňte otázky

  7/7 – utvořte otázky a odpovězte podle pozvánky nahoře – vše minulém čase
 • Učebnice 11/6a – vypsat aktivity do sešitu a k nim připsat 1. osobu minulého času, např. go to the cinema – I went to the cinema…
 • Cvičení Alf

NJ

 • Test Alf – máte jen jeden pokus – projděte si vzorový test z PS str. 23-24
 • Někteří ještě nemáte splněny cvičení v ALFU (2)!!!

RJ

 • ÚKOL Č. 3
 • Kontrola cvičení v PS str. 36/16, koncovky 1) -e, 2) – e 3) -y 4) -e, 5) -e, 6) –e
 • V písance jsi psal písmenko еЕ se dvěma tečkami nahoře, čteme (jo), procvič si ho nyní na str. 52, je to 7. řádek, slovo “jolka” (vánoční strom) napiš celkem čtyřikrát.
 • Dnes máš za úkol naučit se nové písmenko жЖ, najdeš ho na str.46/6 a, b
 • V programu Alf si po přihlášení najdeš Rj a je tam pro Tebe nachystáno procvičování zábavnou formou
 • Pokud by někde nastal nějaký zádrhel, něčemu si nerozuměl(a), obrať se emailem přímo na mne

D

 • opakování učiva minulého týdne najdete v ALFovi, to prozatím stačí…

 • přečíst si kapitoly: Květ (str.75-76) a Opylení, oplození (str.77) a z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí
 • přepsat z textu funkce a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

F

 • Atmosféra, uč. s. 84 – 86 + opsat rámeček na s. 86

19. 3. – 20. 3. 2020

Čj

M

1. zkontrolovat řešení minulých úloh – příloha

2. Trojčlenka – slovní úlohy 6 – 15, zadání máte nalepené v sešitu. Vinca asi zadání nemá, tak mu ho, prosím, někdo vyfoťte a pošlete nebo mi na něj dejte kontakt. Řešení vám pošlu příště. Kdyby něco, pište na můj e-mail tyl@zsjoklik.cz.

AJ

Irena Mokrá

 • Zkontrolovat výsledky dle klíče v příloze 1 a příloze 2
 • Učebnice s. 12, 1a tabulku přepsat a doplnit do sešitu, 1b písemně do sešitu
 • Pracovní sešit s. 8, cv.1 poslech
 • Opakování slovíček 1B, 1C
 • test alf

Petra Bohmová

 • Kontrola cvičení z minula v příloze
 • Opakování slovíček 1B
 • Učebnice:
 • 11/4a – utvořit z daných slov otázky a najít k nim odpovědi – podle článku na str. 10 – do sešitu
 • 11/5a – utvořit otázky a odpovědět na ně – podle článku – do sešitu
 • Cvičení Alf

NJ

 • Prosím všechny o dokončení cvičení v Alfu, po zbytek týdne opakujte a v pondělí vkládám do ALFU testík na 2. lekci.

RJ

 • Naposledy bylo zadáno písmenko ц Ц ze str. 44-45, cv. 3 a, 3 b. Dnes si napíšeme písmenko еЕ se 2 tečkami, čteme (jo), je to str. 45, cv. 4 a, b v písance.
 • Dále pracuj z pracovního sešitu str. 36 cv. 15. Procvičuješ 3. pád, rod ženský má ve 3. pádě koncovku – e, rod mužský koncovku – u. Celé cvičení si projdi, zopakuj všechny předměty a řekni, že je koupili “стaсу a свete”. Pak udělej cvičení 16, napiš slova v závorce se správnou koncovkou.
 • Pokus se také udělat cv. 17, ruská slova si přečti a spoj s českými. Jak to budeš mít, čeká Tě poslední cvičení a to 17 b, některá slovesa odpovídají obrázkům, zapiš číslem.

F

 • Atmosférický tlak a jeho měření – uč. s. 81 – 84. Přečtěte si a do sešitu napište nadpis + opište rámeček na s. 84.

Z

16. 3. – 18. 3. 2020

ČJ

 • DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO – zápis do sešitu podle prezentace
 • Alf program – Druhy vět podle postoje mluvčího
 • PS str. 34/cv. 1
 • PS str. 35/cv. 2 + řešení (pro kontrolu, ne pro vypracování)

M

 • zkontrolovat úlohy z minula – viz příloha
 • nové úkoly: učebnice Aritmetika s.68 cv. 3, s. 70 cv. 2,3

AJ

Irena Mokrá

 • Pracovní sešit s. 7, cv.4, 5, 6, 7
 • Opakování slovíček 1B, dopsat slovíčka 1C – výslovnost poslechnout na internetu https://cs.forvo.com/search/
 • cvičení Alf

Petra Bohmová

 • Pracovní sešit str. 80 – opsat do slovníčku slovíčka 1B – výslovnost poslechnout na internetu https://cs.forvo.com/search/
 • Učebnice – str. 10 – přečíst a přeložit článek, 11/2, 11/3 do sešitu
 • Pracovní sešit 7/4 – doplnit tvary slovesa být
 • cvičení Alf

NJ

 • cvičení Alf

RJ

 • Písanka: Dokončit písmenko cC – dle D
 • dále všechny slabiky a slova s písmenkem cC str. 44, 45, 49, 52.  
 • Str. 53, cv. 10, 3 věty přepsat. 
 • Učebnice str. 33 cv. 8 a, b, c, d, 9. Ústně zodpověz

F

 • učebnice s. 80 + 81 – přečíst
 • do sešitu napsat Základní vlastnosti plynů (s. 81) + rámeček na str. 81

Přírodopis

 • přečíst si kapitoly: Stonek (str.70-71) a List (str.72-75) z obou kapitol opsat do sešitu shrnutí, přepsat z textu funkce a vysvětlit tučně zvýrazněné pojmy v textu

D

 • Děcka, tento týden prosím věnujte husitství – v učebnici máte celou kapitolu. Přečtěte prosím. Časem vymyslím nějaké opakování v ALFovi.
 • Pusťte si tento playlist.

11. 3. – 13. 3. 2020

ČJ

 • PS str. 30/cv. 3
 • PS str. 31/cv. 5 – a, b, d
 • PS str. 31/cv. 6
 • Řešení – prosím, neopisuj, nejprve vypracuj a pak zkontroluj

M

 • učebnice Aritmetika s. 52, cv.7,8,9,10 – počítat do sešitu

AJ

 • opakování učebnice s. 8,9, pracovní sešit s.4,5, slovní zásoba 1A podle slovníčku