Home » MŠ – Kontaktní údaje

MŠ – Kontaktní údaje

tel: 515 284 806, 773 049 933

zástupkyně ředitele pro MŠ: Helena Gasnárková

email: ms@zsjoklik.cz