MŠ – Kontaktní údaje

zástupkyně ředitele pro MŠ: Helena Gasnárková
tel: 515 284 806, 773 049 933
 
Ing. Zuzana Klimešová ( platba školného )
tel: 515 284 811, 515 284 825, 777 514 603
 
Ludmila Prachařová ( platba stravného )
tel: 515 284 821, 777 214 939