Matematika 8. B

Vysvětlení učiva

  • Násobení mnohočlenu mnohočlenem