Mateřská škola

Ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu 2023/2024

Evidencni list


PROVOZ mateřských škol města Kyjova v době hlavních prázdnin (1. 7. – 30. 8. 2024)

Přerušení provozu v MŠ

Ředitel školy rozhodl o přerušení provozu mateřské školy na den 27. 11. 2023. Závažným důvodem pro přerušení provozu MŠ je stávka zaměstnanců organizace, kdy není možné zajistit řádné poskytování předškolního vzdělávání.

V případě potřeby mohou rodiče využít akci DDM Kyjov k hlídání dětí. Info zde.

Aktuální informace – jednodenní stávka

Všichni zaměstanci mateřské školy se rozhodli připojit k jednodenní výstražné stávce ČMOS PŠ dne 27. 11. 2023. S ohledem na tuto informaci, pokud stávka skutečně proběhne, bude v mateřské škole v pondělí 27. 11. 2023 provoz přerušen. Bližší informace budou uveřejněny zítra, tj. ve středu 22. 11. 2023.

Vyletěla holubička

Velikonoční tvořivá dílna

Jarní plotová hra

Jižní Morava čte 2022

“Co vypráví voda”

Třída Koťátka se přihlásila do soutěže s audiovizuálním snímkem
(videem) – U rybníka. Děti v ní napodobily život zvířátek u vody.
Postoupily do krajského kola. Za svou práci byly oceněny diplomem
a drobnými dárky.

       

 

Zahradní slavnost – Na konci cesty

« z 3 »

Hasiči v MŠ

« z 9 »

Na výletě v ZOO

« z 10 »

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 

Slet čarodějnic a čarodějů 2022

« z 5 »

Harry Potter – Škola čar a kouzel

« z 17 »

Vyletěla holubička

« z 3 »

Jaro ve školce

« z 5 »

Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ. 

K zahájení správního řízení je třeba dodat:

– vyplněný tiskopis žádosti o přijetí 

– kopii rodného listu dítěte

– evidenční list potvrzený pediatrem nebo kopii očkovacího průkazu dítěte včetně čestného prohlášení zákonného zástupce

– kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP), pokud byla vydána

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 

22. 3. 2022

Karnevalové veselé

« z 7 »

28. 2. 2022

Poznáváme – Kde bydlí čas

« z 5 »

Pokusy a experimenty v ZŠ

« z 6 »

18. 1. 2022

Nadílka v MŠ

« z 8 »

 


 

Jižní Morava čte

V podzimních měsících se naše MŠ Dr. Joklíka zůčastnila výtvarné soutěže ” JIŽNÍ MORAVA ČTE” s tématem – Teď to vidím jinak. Děti byly velmi šikovné a s úspěchem prošly základním kolem. Za účast byly odměněny věcnými dárky. Jedna práce porotu zaujala a postupuje do krajského kola.

Návštěva vlastivědného muzea

« z 4 »

Halloweenský rej

« z 5 »

Podzimní hodiny

Je podzim. Nastává čas, kdy příroda odevzdává své plody, listí se barví do nejkrásnějších barev světa a celá příroda už se chystá na odpočinek. Slunečních paprsků ubývá, začíná se prodlužovat noc. Abychom se neztratili v čase, rozhodly jsme se s dětmi, že vytvoříme před školkou podzimní hodiny. Sovička Emička pozorně dohlížela na tvoření hodin. Děti ze šišek vytvořily kruh, číslice hodin ozdobily přírodninami, dřevěné kolíky se proměnily v ručičky, které určují čas. Nakonec jsme si s dětmi zarecitovaly báseň a zazpívaly jsme písně s podzimní tematikou.

« z 4 »

Krmíme ptáčky

Venku začalo pořádně mrznout a tak jsme se s dětmi rozhodli, že se postaráme o ptáčky. Vyráběli jsme krmítka ve třídách, zavěšovali je na strom a pravidelně ptáčkům sypeme.

Svými originálními nápady přispěli i rodiče, což nás velmi potěšilo. Děti ve třídách byly odměněny pochvalnými listy a „ptačí omalovánkou“.