Sběr kaštanů – nejlepší sběrači

V měsíci říjnu proběhl sběr kaštanů. Celkem se do něj zapojilo 106 žáků z 18 tříd a dohromady nasbírali 3 873 kg. Nejlépe si vedla třída 2. A s výkonem 1338 kilo a to díky nejlepší sběračce Melisce Mrkusové. Ta přinesla neuvěřitelných 1 095 kg. Pan starosta F. Lukl ocenil 10 nejlepších kaštánkářů hodnotnými dárky mezi kterými byl také poukaz do Aqua v parku v Kyjově.
  1. místo Melisa Mrkusová
  2. místo Nela Viktorýnová
  3. místo Karolína Slováčková
další ocenění: Michaela Hylšová, Anna Dovolilová, Daniel Horňák, Adéla Křížková, Abigail Jirglová, David Menšík, Valerie Klacková
« z 3 »