Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Stanovení úředních dnů

Pro potřebu vyřizování záležitostí týkající se činnosti mateřské školy a základní školy stanovuji na dobu od 1. 7. 2020 – 24. 8. 2020 úřední dny na pondělí a středu vždy od 8.30 do 11.30 hodin.

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel

Informace k přijímání žáků do ŠD

Všem podaným žádostem o přijetí dítěte do školní družiny pro školní rok 2020/2021 bylo vyhověno. Kapacita školní družiny je naplněna a případným dalším žádostem již není možné vyhovět.

Informace k vydávání vysvědčení za šk.rok 2019/2020

Vysvědčení bude žákům vydáno v posledním dnu vyučování tj. v pátek 26. 6. 2020 následujícím způsobem:

I.stupeň: Všichni žáci mohou přijít ve vyhrazených časech a vyhrazenými vchody podle rozpisu, po vydání vysvědčení žákům končí v 10.15 hodin pobyt ve škole (žáci přihlášení k obědu si vyzvednou obědový balíček), odchází stejnými vchody; žáci, kteří mají nahlášené odpolední aktivity, mohou ve škole zůstat podle přání rodičů.

II.stupeň: Všichni žáci mohou přijít ve vyhrazených časech a vyhrazenými vchody podle rozpisu, po vydání vysvědčení se v 9.15 žáci shromáždí před budovou školy a bude provedeno závěrečné slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. Po skončení ceremoniálu v 10.00 se žáci rozejdou, a tím končí jejich pobyt ve škole.

Žáci, kteří ještě neodevzdali „Čestné prohlášení“ ho musí při příchodu odevzdat, jinak nemohou vstoupit do budovy školy.

Pokud vysvědčení nebude žákovi vydáno, bude uloženo v kanceláři školy a je možné si ho vyzvednout během úřední doby ( od 1.7. do 21.8.2020 jsou úřední dny pondělí a středa vždy od 8.30 do 11.30 hod.)

Ředitelské volno 29.-30.6.2020

Na základě ustanovení §24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuji, že jsem na den 29. a 30. 6. 2020 vyhlásil pro žáky základní školy den volna z organizačních důvodů.

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel

Třídnické hodiny pro žáky 6. – 9. ročníků

Na základě aktualizace Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole. Pro žáky 6. – 8. ročníku budeme organizovat třídnické schůzky v následujících dnech: 8.6., 15.6., 22.6., 24.6., a 26.6.. Pro žáky 9. ročníku 15.6., 22.6., 24.6., a 26.6.. Náplní třídnických hodin budou především socializační aktivity a organizační záležitosti. Online výuka žáků bude ve stávajícím formátu pokračovat až do 19.6. Upřesňující informace, především o přesných časech příchodu a odchodu ze školy, obdrží žáci a jejich rodiče prostřednictvím e-mailu od třídních učitelů.

Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků proběhne v souladu s vyhláškou č. 211/2010Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Hodnocení žáků vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných do 11.3.2020

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v rámci online výuky

c) podpůrně z hodnocení žáka za první pololetí

RNDr.Vlastimil Válka, ředitel

Aktivity pro žáky I.stupně školy

Od 25. 5. 2020 se škola opět více pootevřela. Podle pokynů MŠMT jsme umožnili žákům prvního stupně prezenční aktivity ve škole. K dopoledním aktivitám se přihlásilo 131 žáků, to je 58,5% žáků I. stupně školy. Na oběd dochází 85 žáků a k odpoledním aktivitám je přihlášeno 33 žáků. Během dopoledních bloků žáci pod vedením svých učitelů plní především úkoly dané rozvrhem online výuky.

Informace pro žáky a rodiče žáků, kteří jsou přihlášeni k aktivitám od 25. 5. 2020

Rozdělení žáků do skupin.

Podrobné informace zde.

Formulář „Čestné prohlášení“ s datem podpisu 25.5.2020.

Formulář „Zápisový lístek“.

Voda promluvila

Do soutěže „Voda promluvila“, která byla vyhlášena v měsíci dubnu nejen v souvislosti se svátkem Dne Země, ale také s přípravou směřovanou k získání titulu Ekoškola, přišlo více než 50 prací. Výtvarná díla byla zpracovaná rozmanitým způsobem – perokresbou, vodovou barvou, pastelem, technikou běžné kresby nebo kolážemi dokreslenými tužkou, pastelkou či domalovanými temperovými barvami. Nechyběla samozřejmě ani řada fotografií, u nichž vynikly jak mnohé technické zkušenosti starších žáků, tak i dovednosti rodičů a jejich zkušenosti s úpravami fotografií.

I přes tak rozličné spektrum žákovských i rodinných výtvarných počinů bylo vybráno z každé kategorie po třech nejvíce zajímavých pracích, které byly následně označeny pořadím.

I. kategorie – 1. stupeň
1. Dominika Poláčková 3. A        
2. Anna Ratuská 5. B                     
3. Viktorie Svobodová 2. A         

II. kategorie – 2. stupeň
1. Valerie Špičáková 9. B             
2. Žurovcová Lucie 8. C                
3. Lucká Karin 8. A          

III. kategorie – fotografie
1. Nikola Plachá 3. B                      
2. Tomáš Krist 8. C                         
3. Ema Trnková 3. A                      

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv dílkem přispěli do této soutěže, velmi si vážíme každého vynaloženého úsilí.

« 2 z 10 »

Konzultace žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

Podrobné informace ke konzultacím

Rozdělení žáků do skupin

Čestné prohlášení – odevzdají žáci 11. 5.