Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Na kole dětem s Josefem Zimovčákem

Minulý týden se na naší škole zastavil Josef Zimovčák s povídáním o sobě a o projektu Na kole dětem. Představil dětem své historické kolo a také projekt podporující onkologicky nemocné děti.

« 1 z 10 »

Rozhodnutí o přijetí žáků

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od roku 2019/2020 – soubor.pdf

Portál ProŠkoly.cz

Vážení rodiče, od 8. 4. 2019 mají žáci opět možnost využívat internetový portál na podporu vzdělávání www.proskoly.cz.

Na tomto vzdělávacím portále si žáci mohou samostatně nejenom procvičovat učivo, ale také získat další užitečné vědomosti. Přístupové údaje obdrží od svých třídních učitelů v nejbližší době.

Oříšek

V minulých dnech a týdnech proběhl na naší škole projekt Oříšek určený předškolním dětem a jejich rodičům. Cílem je informovat rodiče o problematice přechodu z předškolního ke školnímu vzdělávání a seznámit děti s prostředím základní školy a také našimi paními učitelkami.

« 1 z 3 »

Zápis žáků do základní školy

Informace školy před zápisem žáků:

Na základě § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zveřejňujeme informace k organizaci a průběhu zápisu žáků, který se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2019.

V letošním roce přijdou k zápisu děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Kritéria pro přijímání žáků jsou stanovena v tomto pořadí:

  • přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu školy
  • dále budou přijímány děti až do nejvyššího počtu, které lze přijmout

 V případě překročení nejvyššího možného počtu přijímaných v daném kritériu bude rozhodnuto losem.

Počet žáků, které je možné přijmout:

  • ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat dvě první třídy po max. 24 žácích

Zákonný zástupce při vstupu do budovy školy obdrží formuláře, kterými vyjádří svou žádost – žádost přihlášení k zápisu nebo žádost o odklad začátku povinné školní docházky. V případě zápisu – obdrží formulář s registračním číslem a dotazník žáka 1. ročníku, který může již před příchodem k formální části zápisu vyplnit. Pokud zákonný zástupce vyjádří souhlas, proběhne u zapisující učitelky krátký rozhovor s dítětem. Na závěr obdrží zákonní zástupci informace, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.  

O přijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích hlavního vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy www.zsjoklik.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:     12. 4. 2019. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Další informace (školské obvody) zde.

Konzultační hodiny

Vážení rodiče,

S účinností od 18. 3. 2019 byly stanoveny pro jednotlivé učitele tzv. konzultační hodiny. V době konzultační hodiny jsou jednotliví učitele na pracovišti a jsou připraveni poskytnout Vám jakékoliv informace o vzdělávání Vašich dětí, případně s vámi projednávat další záležitosti, a to jak formou osobního setkání tak i formou telefonické konzultace.

Zároveň Vás žádáme, abyste respektovali časovou vytíženost učitelů v průběhu vyučování a ke konzultacím využívali právě níže uvedené termíny.

Informaci o nepřítomnosti dítěte ve vyučování (nemoc apod.) lze podávat telefonicky přímo třídním učitelům před začátkem výuky, nebo v ostatních časech v kanceláři školy na tel. 515 284 811. Telefonické a e-mailové kontakty na všechny pracovníky naleznete v záložce KONTAKTNÍ ÚDAJE.

>> aktuální rozpis konzultačních hodin

Vernisáž výstavy Podmořský svět

7. března jsme v Galerii města Kyjova slavnostně otevřeli výstavu prací žáků naší školy. Námětem dětských uměleckých děl je moře a podmoří. Součástí bylo krátké kulturní vystoupení našich svěřenců a malé pohoštění. Více je k vidění na přiložených fotografiích.

« 2 z 27 »

Recitační soutěž

V tělocvičně naší školy proběhlo poslední únorový den školní kolo recitační soutěže. Žáci i učitelé měli možnost zaposlouchat se do recitací v podání žáků prvních až pátých ročníků. Porota složená z pedagogů pak rozhodla o umístění takto:

I. kategorie

1.místo – Kamila Tranová (2.B )

2. místo – Karolína Pinterová (3.B )

3. místo – Magdaléna Hochmanová (1.A )

II. kategorie

1. místo – Lucie Dlouhá (5.A )

2. místo – Jitka Fridrichová (4.B )

3. místo – Natálie Jahodová (5.A )

« 1 z 2 »

Lyžák 2019

Po letech okupace javornické Kohútky se úderný oddíl složený z žáků sedmého ročníku zaměřil na nový cíl – lyžařské středisko Bílá v Beskydech. Z přiložených fotek a dostupných informací vyplývá, že mise byla úspěšná i přes místy náročné podmínky a v akci nezaznamenalo ani jedno z komand ztráty na životech.

« 1 z 18 »

Mladý chemik 2018/19

V pátek 8. 2. 2019 se naši žáci Adéla Sedlářová a Tomáš Krist zúčastnili 3. kola chemické soutěže určené pro třicet nejlepších mladých chemiků z celého Jihomoravského kraje. Přestože nepostoupili do celostátního kola, odnesli si mnoho cenných zkušeností. Měli možnost pracovat v moderní chemické laboratoři SPŠ chemické v Brně, na Univerzitě obrany zhlédli ukázku taktických činností a boje zblízka a seznámili se s prací vojenských chemiků. Velmi bohatý program byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků.