Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Přidej se i ty!

Fotosoutěž!

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ (předškoláci) a žáků ZŠ – stravování.

Od 8. 3. 2021 mohou zákonní zástupci přihlásit děti MŠ (pouze předškoláky) a žáky ZŠ, kteří mají povinnou distanční výuku, k odběru hlavního jídla, tj. oběda.

Podmínkou je přihlášení ke stravě do pátku 5.3. 2021 do 12 hodin výhradně na email: stravovani@zsjoklik.cz, nikoliv přes stránky www.strava.cz.

Výdej oběda bude probíhat v době od 12.00 do 14.00 hodin formou výdejového okénka na rampě školní kuchyně do vlastních přinesených jídlonosičů.

Přihlášení je závazné na celý týden. Odhláška jen v případě nemoci, a to den předem.

Při odběru stravy žádáme o dodržování protiepidemických opatření.

Školní jídelna bude stravovat děti, žáky a zaměstnance dle výše uvedeného jen v případě, že počet dosáhne alespoň 20 strávníků. V případě, že počet nebude naplněn, budete informováni odpovědí na Váš email.

Informace k výuce od 1. 3. 2021 /aktualizace informace o ošetřovném/

Na základě opatření vlády ČR bude škola od pondělí 1.3. 2021 uzavřena pro prezenční výuku všech žáků. Povinná distanční výuka u žáků 3. – 9. ročníku bude probíhat ve stejném režimu jako před jarními prázdninami. 

U žáků 1. a 2. ročníku bude zahájena povinná distanční výuka ve stejném režimu, jak tomu bylo na podzim loňského roku. On-line výuka bude probíhat, tak jako u všech ostatních žáků školy, prostřednictvím aplikace TEAMS. Zákonní zástupci uvedených žáků budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem třídními učiteli. Pro opětovné nastavení systému distanční výuky a řešení případných problémů je určeno pondělí 1. 3. Od úterý 2. 3. začne probíhat distanční výuka podle rozvrhu, který předají třídní učitelé.  

Žádosti o reset hesla pro přihlášení do aplikace TEAMS, zasílejte prostřednictvím e-mailu přímo na reditel@zsjoklik.cz 

Rovněž případné žádosti o zapůjčení tabletu pro podporu výuky směřujte přímo na reditel@zsjoklik.cz 

Žáci, kteří jsou přihlášeni na stravování, budou automaticky od 1. 3. odhlášeni. O tom, zda bude možné nějakým způsobem oběd ze školní jídelny odebírat, budeme informovat později.  

Informace o ošetřovném lze najít zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

22. – 26. 2. 2021 – JARNÍ PRÁZDNINY

Milí žáci, připomínáme, že v týdnu od 22. do 26. února probíhají v našem okrese jarní prázdniny. Užijte si volno, snažte se pobývat víc venku než doma, omezte sezení u počítače a pokuste se načerpat nové síly. Pokud by došlo k nějakým organizačním změnám ve výuce, budete informováni vašimi třídními učiteli a všechny důležité informace jsou vždy také na webových stránkách školy.

Vzkaz rodičům žáků II. stupně z kabinetu VV

Vážení rodiče, ráda bych Vám vyjádřila poděkování za podporu předmětu výtvarná výchova i v tomto složitém období.

Jsem ráda, že se mi podařilo vybrat od dětí tak mnoho pěkných prací již v první covidové vlně distanční výuky tohoto školního roku. Vánočních dekorací se sešlo opravdu hodně a všechny předčily naše očekávání nejen nápadem, ale i pestrou paletou technik a materiálů. Proto jsme všechny přinesené práce vystavili na chodbách školy a staly se tak inspirací nejen ostatním žákům, ale i všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům. Pro mnohé byly i motivací, jak to končící období roku doma udělat ještě zajímavějším a nápaditějším. Ale nejen o to šlo v této zadané úloze. Chvíle strávené nad zajímavou prací, úkol řešený v kruhu rodiny, dokáží jistě zpříjemnit a obohatit všechny sváteční chvíle. Nicméně v těchto dnech je vše odklizeno a uloženo. Proto, jakmile se vrátíme do školních lavic, mohou si děti přijít pro odzdobené vánoční svícny, podstavce apod. a si je domů k novému tvoření.

Ani s dalším výtvarným námětem „Komenský do tříd“ se děti nenechaly zahanbit. I v tomto čase, kdy neměly doma žádné výtvarné pomůcky a koupit je v obchodech nebylo možné, dovedly si velmi dobře poradit a improvizovat jak s technikou, tak i s námětem samotným. Vytvořily řadu portrétů, ve kterých mistra vzdělávání mnozí pojali jako nadčasovou osobnost, která nás provádí školstvím již několik století, až do dnešních dnů studia na dálku, elektronickou formou. Vybrané práce ze všech ročníků byly vyfotografovány, upraveny a odeslány do soutěže. Organizátorem této akce, panem Mgr. R. Škodou, jsme byli jako škola pochváleni a zúčastněným žákům byl dán příslib brzkého zveřejnění výtvarných děl. Proto můžete celý počin společně s námi sledovat na facebookové stránce „Komenský do tříd“ – https://www.facebook.com/komenskydotrid. Také doufám, že se nám podaří uspět při výběru dílek i pro jejich prezentování v Jízdárně pražského hradu.

Mgr. Ivana Vargová

Hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/21

Informujeme žáky a jejich zákonné zástupce, že kopie výpisu z vysvědčení a doplňující hodnocení žáka bude zasláno ve čtvrtek 28. 1. 2021 prostřednictvím e-mailu od třídního učitele všem žákům a jejich zákonným zástupcům (týká se žáků 3. – 9. ročníku); originály výpisů z vysvědčení budou žákům předány, až bude povolena jejich osobní přítomnost ve škole. Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis z vysvědčení předán ve čtvrtek 28. 1. 2021 v poslední vyučovací hodině.

Zimní družina

Je třeba říct, že i v současné pandemické situaci funguje naše školní družina. Podle fotografií, které nám holky vychovatelky poslaly, i podle vysmátých obličejíků na nich (na fotkách, ne na vychovatelkách) si to děcka užívají, a teď ten snih eště, že jo! Čili kromě parádních výtvorů vystavených v prostorách školy a dělání krmítek, jsem z fotek pochopil, že se v družině bobuje, kouluje a taky třeba zavařuje snih 😉 Jen tak dál!

Ptačí hodinka na Joklíkovi

Již druhým rokem se děti z naší družiny staly součástí mezinárodního výzkumu sčítání ptáků na krmítkách, které letos proběhlo v České republice ve dnech 8. – 10. ledna.

Ptačí hodinku organizuje Česká ornitologická společnost. Na naší škole pozorování pro děti připravil p.uč. Jiří Tyl. Paní vychovatelky v prvním lednovém týdnu nachystaly zajímavé aktivity, při kterých se děti naučily poznávat naše nejznámější ptáky, jejich zpěv i chování a seznámily se se způsobem přikrmování přezimujícího ptactva.

Plně vyzbrojeni novými poznatky mohli žáci v pátek 8. 1. konečně přistoupit k samotnému sčítání ptáků na zahradě v areálu školy. K nim se připojili ze svých domovů i starší spolužáci pracující ve školním ekotýmu, kteří momentálně nemohou kvůli pandemii docházet do školy.

A výsledek pozorování? V blízkosti našeho školního krmítka se objevili během jedné hodiny tři kosi, dvě hrdličky, jedna koňadra, šest zvonků, patnáctihlavé hejno holubů, jeden vrabec a poštolka, která všechny vyplašila.

Výsledky celorepublikového sčítání ptactva jsou k nahlédnutí na https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe.

Pokyny pro výuku od 4. 1. 2021

Žáci 1. a 2. ročníku – prezenční výuka ve škole  

Příchod žáků do školy: 

Žáci přicházejí do školy v roušce v době 7.30 – 7.50, u vstupních dveří provedou desinfekci rukou, po přezutí odchází do svých tříd.  

Žáci prvního ročníku použijí pro vstup boční vchod pro zaměstnance, přezují se na připravených lavičkách a pod dohledem třídní učitelky odcházejí do tříd. 

Žáci druhého ročníku vstupují do školy hlavním vchodem pro žáky, přezují se v šatnách u svých šatních skříněk a odchází do tříd. (První den – v pondělí 4.1. – se budou přezouvat až na lavičkách na chodbě, tak jako před Vánocemi, odpoledne si uloží své věci do šatních skříněk, vybavte žáky klíčem.) 

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech. Rodiče případně mohou čekat na své děti před vchody.   

Průběh vyučování: 

Vyučování bude probíhat podle standartního rozvrhu, v hodinách TV budou žáci chodit na vycházky, v hodinách HV bude zvolen jiný vhodný relaxační program. 

Při výuce žáci budou mít roušky. Doporučujeme, aby měl každý žák minimálně dvě čisté roušky na den a sáček na uložení použitých roušek. Žáci si budou pravidelně desinfikovat ruce dle pokynů učitelek, případně vychovatelek. 

Žáci budou o přestávkách ve třídách, případně žáci ve třídách, kde je to možné, využijí výběhy. Žáci 2.A budou mít k dispozici chodbu na svém podlaží. 

V případě zhoršení zdravotního stavu bude dán žák do karanténní místnosti, kde pod dohledem vyčká na zákonného zástupce, který bude vyzván, aby si žáka ze školy vyzvedl. 

Po skončení vyučování: 

  • Žáci odcházejí domů vchodem, kterým přišli. 
  • Žáci odcházejí pod dohledem učitelek a vychovatelek do školní jídelny na oběd (pokud jsou přihlášeni ke stravování v ŠJ) a poté žáci, kteří nenavštěvují školní družinu odcházejí pod dohledem učitelek ze školy.  
  • Žáci, kteří jsou zapsaní do školní družiny po skončení oběda odejdou pod dohledem přidělených vychovatelek do jednotlivých oddělení: 
  • Třída, vychovatelka, umístění oddělení 
  • 1. A, Judasová, 2. oddělení (v budově MŠ)  
  • 1. B, Urcová, 1. oddělení (v budově MŠ) 
  • 2. A, Bystřická, 3. oddělení (v budově ZŠ) 
  • 2. B, Hatalová, 4. oddělení (v budově ZŠ)  

Děti opouští školní družinu podle časů uvedených v zápisním lístku, pokud by bylo potřeba tento čas změnit, využijte jako obvykle předtištěné formuláře – “Uvolňování žáků ze školní družiny” – bude je možné také vyzvednout v papírové podobě před školou i u bočního vchodu.  

Ranní družina nebude organizována. 

Informace školní jídelny: 

Všichni žáci 1. a 2. ročníku, kteří chodí na obědy budou automaticky přihlášeni. 

Žáci 3. – 9. ročníku – distanční výuka 

Vzhledem k tomu, že žáci nebudou mít možnost účastnit se prezenční výuky, bude výuka od 4. 1. pokračovat jako distanční. Distanční forma výuky je pro žáky povinná, a v případě absence je potřeba ji v souladu se školním řádem omluvit. Při potřebě konzultace nebo i omlouvání žáků využívejte prosím oficiální e-mailové adresy jednotlivých vyučujících, viz kontakty

Rozvrhy on-line vyučovaných hodin pro jednotlivé třídy bude stejný jako v době distanční výuky v měsíci listopadu 2020 a najdete ho na stránkách školy pod odkazem  Online výuka – podzim 2020. V předmětech, kde nebude prováděna on-line výuka budou žáci dostávat termínované úkoly a pokyny k samostatné práci. 

Informace školní jídelny: 

Všichni žáci 3. – 9. ročníku, kteří chodí na obědy budou automaticky odhlášeni. Pokud si chtějí oběd odebrat v boxu, je třeba toto dohodnout telefonicky (515 284 821) s vedoucí školní jídelny. Obědy pro žáky na distanční výuce budou vydávány ve 13.00 hod. zezadu školní jídelny.    

Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali informace zasílané přes e-mail, případně v aplikaci Teams.