Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Výstava dekorativních draků

ZŠ Dr. Joklíka vyhlašuje školní soutěžní výstavu dekorativních tzn. okrasných draků, která se uskuteční v měsících říjnu a listopadu v prostorách školy.

Draci nemusí být pouze papíroví, lze použít přírodniny, látku, plast, vše, co vás napadne, aby byl váš dráček co nejoriginálnější. K jejich výrobě zapojte svoji fantazii a třeba i rodiče.

Termín odevzdání výrobků:  PONDĚLÍ 1. 10. 2018 v 7.40 hod. u šaten paní učitelce Jandorové.

Každý drak musí být označen kartičkou se jménem a třídou. Draci pak budou vystaveni v budově školy.

Vyhlášení nejpovedenějších draků proběhne v průběhu výstavy.

Nové kartičky HappySnack

Nové kartičky Happysnack, které dostanete ve své škole s novým školním rokem, jsou zcela anonymní. Nesbíráme žádné osobní údaje Vašich dětí. Nově je také zavedena platnost karet na období jednoho školního roku s přesahem tři měsíců. Máte tak dost času pro dočerpání kreditu z původních karet.

POZOR! Staré kartičky z předešlých let dočerpejte do 30.11.2018 nebo si zažádejte o převod na kartu novou.

více informací…

Školní rok 2018/2019 začíná

Milí žáci, vážení rodiče. Nový školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí dne 3.9.2018 v 8.00 hodin. V průběhu úvodních třídnických hodin budou žáci seznámeni s organizací výuky ve školním roce a proškoleni o bezpečnosti a chování podle školního řádu. Po skončení třídnických hodin bude vyučování ukončeno (cca 9.30hod). Žáci, kteří mají přihlášený oběd, si ho budou moci odebrat od 9.30 hodin ve školní jídelně. Pokyny pro žáky 1. ročníku – viz. samostatný dokument.

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Informace (.pdf)

Projekt EDISON

V týdnu od 28. 5. do 1. 6. 2018 probíhá v naší škole projekt s názvem EDISON. V rámci tohoto projektu bude na škole působit tým stážistů ze sedmi zemí – Číny, Gruzie, Indie, Indonésie, Iráku, Kazachstánu a Ruska. Projekt zajišťuje společnost AIESEC – další informace najdete na webových stránkách společnosti aiesec.cz.

Cílem projektu je spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností a umožnit, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Pro žáky naší školy je navíc důležité, že komunikace se stážisty probíhá v anglickém jazyce, takže si žáci mohou prakticky vyzkoušet komunikovat tímto jazykem.

Informace ke zpracování osobních údajů

Povinně zveřejňované informace týkající se problematiky osobních údajů najdete v složce Dokumenty a formuláře.

Seznam přijatých dětí do MŠ od školního roku 2018/2019

Seznam přijatých dětí (pdf)

Sběr papíru

Během letošního sběru starého papíru bylo sesbíráno 29 457 kg, peníze byly převedeny na účet Občanského sdružení. Nejlepší třídy dostaly dort, nejlepší sběrače ocení věcnými cenami firma Ekor. Na stupních vítězů se seřadili tito žáci:
1. žák III. A; celkem 1678 kg

2. žákyně – I. A; celkem 1185 kg

3. žákyně – I. B; celkem 944 kg

Přijďte mezi nás

11. května u nás proběhl den otevřených dveří. Heslo „Přijďte mezi nás!“ zafungovalo a školou prošlo mnoho desítek návštěvníků – rodičů i dětí. Bylo pro ně připraveno několik ukázek například z výuky fyziky, přírodopisu, cizích jazyků a zájmových kroužků, drobné občerstvení a v neposlední řadě kulturní program, který obstarali výhradně žáci naší školy. Nevím jak si akci užili návštěvníci, ale nás zájem veřejnosti o dění v naší škole moc potěšil. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Mc Donald´s Cup

V pátek 4. května se na hřišti ZŠ Žarošice konal 21. ročník fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Za naši školu bojovalo družstvo nejmladších žáků ve složení:  Dominik Belka a Vítek  Prágr ze 2.A,  Mikuláš Anger, Fabián Dubina, Radim Fridrich, Tobiáš Křivánek a Petr Prokop ze 3.A,  Jan Kašný, Richard Letocha  a Vojtěch Svoboda ze 3.B. Chlapci podali výborný výkon a zaslouženě získali 2. místo, za které jim všichni blahopřejeme. První příčku obsadilo družstvo ZŠ Komenského Kyjov a na 3. místě se umístili žáci pořádající ZŠ Žarošice.