Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Dopravní výchova

V průběhu čtvrtého ročníku se žáci již tradičně seznamují s dopravní výchovou.

V prostorách Sokolíčku mohli žáci zábavnou formou poznat činnost složek záchranného integrovaného systému.

« 1 z 15 »

Závěrečnými jízdami zručnosti pak bylo vzdělávání čtvrťáků v oblasti dopravní výchovy ukončeno. Celý program zajišťují pracovníci DDM Kyjov. Děkujeme!

« 1 z 9 »

7. B na palubě Titanicu

9. 5. 2019 se ocitla třída 7. B na palubě Titanicu, počet obětí však nerozšířili. Tragické finále celého příběhu bylo asi to jediné, co výstavě na brněnském výstavišti chybělo k dokonalosti. Výlet do Brna sedmáci zakončili v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, což se, možná překvapivě, setkalo s ohlasem minimálně srovnatelným s titanicovskou expozicí. (I tuto část výletu přežili všichni ve zdraví.)

« 1 z 6 »

Den matek

I když přešly dlouhé roky a z maminek se staly babičky i prababičky, pořád je tady vzpomínka, že domov byla maminka…

U příležitosti Svátku matek jsme se čtvrťáky navštívili maminky v Centru služeb pro seniory a potěšili je přáním, malým dárkem a úsměvem.

« 1 z 2 »

Soutěž ve sběru starého papíru

Na naší škole se každoročně koná soutěž ve sběru papíru. Peníze takto získané byly  převedeny na účet Občanského sdružení a následně budou použity například jako příspěvek na dopravu na školní akce, na zaplacení fotografií tříd a podobně.

Ve školním roce 2018/19  bylo celkem sesbíráno 26 444 kg papíru a sběru se zúčastnilo 48% žáků školy.

NEJLEPŠÍ JEDNOTLIVCI (budou oceněni firmou Ekor):

  1. Tranová Kamila, II. B                               1535  kg
  2. Macháčková Elena, IX. B                         1088  kg
  3. Houšť Lukáš,  V. A                                      812  kg

TŘÍDY:

pořadí třída žáků ve třídě nasbíraných  kg průměr
na žáka
1. II. B 17 2772 163,1
2. IV. B 25 4048 161,9
3. II. A 19 2689 141,5
4. V. A 24 2457 102,4
5. III. B 26 1634 62,8

Třídy, které se umístily na 1. – 3. místě, získaly jako odměnu dorty.

Projekt Edison na naší škole

Už potřetí se u nás na škole objeví zahraniční studenti v rámci projektu Edison. Učitelka angličtiny Mgr. Olga Trnková odpověděla na pár záludných otázek, aby bylo jasno 🙂

Splňuje projekt Edison Vaše očekávání?

Ano, jednoznačně.

K čemu je dobré konfrontovat děti se zahraničními studenty?

Účelem projektu Edison je seznámit se s cizími kulturami, tradicemi, zvyky, a hlavně zjistit, k čemu je ta angličtina užitečná.

Na jaké kultury se můžou žáci těšit?

Přijedou studenti z Ruska, Gruzie, Turecka, Indie, Srílanky, Číny a možná přijde i Kolumbie.

Kolik času na škole studenti stráví?

Jeden týden. Když všechno klapne, stráví každý student jednu vyučovací hodinu v každé jedné třídě. Pomocí prezentace a praktických ukázek seznámí žáky s kulturou své rodné země.

V minulých letech se žáci s „Edisony“ potkávali i mimo školu. Bude to i letos?

Dopoledne stráví studenti ve škole a odpoledne si můžou žáci některého ze studentů „vypůjčit“ a naplánovat nějaký zajímavý program.

Děkuji za minirozhovor.

Na kole dětem s Josefem Zimovčákem

Minulý týden se na naší škole zastavil Josef Zimovčák s povídáním o sobě a o projektu Na kole dětem. Představil dětem své historické kolo a také projekt podporující onkologicky nemocné děti.

« 1 z 10 »

Rozhodnutí o přijetí žáků

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od roku 2019/2020 – soubor.pdf

Portál ProŠkoly.cz

Vážení rodiče, od 8. 4. 2019 mají žáci opět možnost využívat internetový portál na podporu vzdělávání www.proskoly.cz.

Na tomto vzdělávacím portále si žáci mohou samostatně nejenom procvičovat učivo, ale také získat další užitečné vědomosti. Přístupové údaje obdrží od svých třídních učitelů v nejbližší době.

Oříšek

V minulých dnech a týdnech proběhl na naší škole projekt Oříšek určený předškolním dětem a jejich rodičům. Cílem je informovat rodiče o problematice přechodu z předškolního ke školnímu vzdělávání a seznámit děti s prostředím základní školy a také našimi paními učitelkami.

« 1 z 3 »

Zápis žáků do základní školy

Informace školy před zápisem žáků:

Na základě § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zveřejňujeme informace k organizaci a průběhu zápisu žáků, který se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2019.

V letošním roce přijdou k zápisu děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Kritéria pro přijímání žáků jsou stanovena v tomto pořadí:

  • přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu školy
  • dále budou přijímány děti až do nejvyššího počtu, které lze přijmout

 V případě překročení nejvyššího možného počtu přijímaných v daném kritériu bude rozhodnuto losem.

Počet žáků, které je možné přijmout:

  • ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat dvě první třídy po max. 24 žácích

Zákonný zástupce při vstupu do budovy školy obdrží formuláře, kterými vyjádří svou žádost – žádost přihlášení k zápisu nebo žádost o odklad začátku povinné školní docházky. V případě zápisu – obdrží formulář s registračním číslem a dotazník žáka 1. ročníku, který může již před příchodem k formální části zápisu vyplnit. Pokud zákonný zástupce vyjádří souhlas, proběhne u zapisující učitelky krátký rozhovor s dítětem. Na závěr obdrží zákonní zástupci informace, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.  

O přijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích hlavního vstupu do budovy školy a na webových stránkách školy www.zsjoklik.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:     12. 4. 2019. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Další informace (školské obvody) zde.