Kontaktní údaje

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka

příspěvková organizace města Kyjova

Sídliště U Vodojemu 1261 69701 Kyjov, okres Hodonín

IČO: 48847747

Informace pro rodiče žáků 1. stupně školy

Informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky od 25. 5. 2020, způsob přihlašování dětí k aktivitám.

Informace k otevření MŠ

Informace jsou uveřejněny na záložce Mateřská škola.

Zápis do 1.ročníku – rozhodnutí

Všem žádostem o přijetí bylo vyhověno. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání od školního roku 2020/2021 zde.

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 – 2021 proběhne v termínu 4. 5. – 14. 5. 2020 distanční formou.

Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ. 

K zahájení správního řízení je třeba dodat:

– vyplněný tiskopis žádosti o přijetí včetně přílohy – dohoda o docházce

– kopii rodného listu dítěte

– evidenční list potvrzený pediatrem nebo kopii očkovacího průkazu dítěte včetně čestného prohlášení zákonného zástupce

– kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP), pokud byla vydána

K podání žádosti využijte následující způsoby:

schránku umístěnou při vstupu do budovy základní školy (potvrzení přijetí žádosti bude oznámeno na email v ní uvedený) – zde najdete i všechny potřebné dokumenty v papírové podobě – po jejich vyplnění vložte v obálce do schránky

– datovou schránku s ID xpimc2a

– email s uznávaným elektronickým podpisem, dokumenty pošlete na ms@zsjoklik.cz

– poštou

– osobní podání pouze v nezbytně nutných případech v termínu:13.5. 2020 v době od 10.00 do 12.00 hodin a 14.5. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hodin

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na email uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Pokyny k zápisu najdete zde.

Voda promluvila

Naše škola vyhlašuje velkou výtvarnou soutěž pro celou rodinu. Pokračujeme tak v činnosti našeho Ekotýmu, jehož snahou je získání titulu Ekoškola. Soutěžní práce budou vystaveny v prostorách naší školy. Budeme rádi, když se soutěže zúčastníte. Více informací najdete na plakátku.

On-line výuka žáků

Žákovské účty jsou již nastavené, očekávejte od svých třídních učitelů e-mail s přístupovými údaji, návodem na přihlášení do office 365 a rozvrhem výuky.

Od 14. 4. dochází k rozšíření stávajícího systému výuky žáků o on-line komunikační hodiny v předmětech Čj, Aj, M, F, Ch. Komunikace mezi vyučujícími a žáky bude probíhat využitím aplikace Teams, která je součástí Office365. Výuka bude u žáků 4. – 9.r. probíhat podle stanoveného rozvrhu, který žáci obdrží spolu s přihlašovacími údaji k Office365 prostřednictvím mailu od svého třídního učitele. Přihlašovací údaje obdrží i všichni žáci 1. – 3.r., kde budou třídní učitelé organizovat on-line výuku po domluvě s rodiči.

Zápis žáků – formuláře

Pokud si formuláře nemůžete vytisknout – tak vytištěné formuláře k zápisu, případně odkladu atd. lze volně vyzvednout před hlavním vchodem do školy.

Zápis žáků do prvních tříd

Ředitel ZŠ a MŠ Dr.Joklíka, příspěvkové organizace města Kyjova stanovil termín zápisu v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu podle školského zákona ve dnech 13. až 24. dubna 2020.

Všechny důležité informace školy před zápisem a pokyny najdete zde.

Výukové programy

Vážení rodiče.

Naše škola spolupracuje s firmou Silcom-multimedia, která se zabývá vývojem a prodejem výukových programů pro žáky základních škol. V současnosti uvedená společnost poskytla spolupracujícím školám časově omezené licence pro využívání celého výukového portfolia. 

Proto jsme rádi, že vám a hlavně vašim dětem můžeme nyní nabídnout možnost využívat celou rozsáhlou kolekci výukových programů pracujících na PC nebo tabletech s operačním systémem Windows ve verzi 7 a vyšší.

Pro přístup k těmto výukovým materiálům je potřebné instalovat si do počítače program DidaktaCZ projektor- instalační soubor stáhnete zde: http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.exe

Po stažení na soubor poklepejte a nechte proběhnout instalaci. Pokud vše proběhne správně, objeví se na ploše ikona oranžové sovičky se jménem DidaktaCZ. Na ikonu poklepejte a zadejte přístupové údaje pro naši školu, které žáci obdrží od svých třídních učitelů.

Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí všechny výukové programy, které firma Silcom-multimedia nabízí. Samotné programy již pak není třeba instalovat – běží v cloudovém režimu.

Práce s výukovými programy je zcela dobrovolná. Není v naší moci zajistit podmínky pro provoz těchto výukových programů na všech počítačích a tabletech, které mají žáci doma k dispozici. Proto prosím respektujte, že firma Silcom-multimedia a ani naše škola nebude pro instalaci a provoz uvedených výukových programů poskytovat technickou podporu.


RNDr.Vlastimil Válka, ředitel

Potvrzení o uzavření zařízení (školy)

S účinností od 16.3.2020 budou potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) vydávána pouze v elektronické podobě na základě žádosti. V žádosti uveďte příjmení a jméno a rodné číslo dítěte (žáka); žádost zašlete na email hospodarka@zsjoklik.cz a nebo na ekonomka@zsjoklik.cz

V případě dotazů apod. kontaktujte ředitele organizace:

reditel@zsjoklik.cz

777096245